Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety

Kim była hrabina Maria Tarnowska? W jaki sposób łączyła racjonalność z empatią oraz wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka? Dlaczego negocjacje, które prowadziła z Niemcami były tak skuteczne? Na czym polegała siła jej kobiecego geniuszu? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy spotkania „Maria hr. Tarnowska – Warszawa 1944. Siła geniuszu kobiety”. Organizuje je Centrum Myśli Jana Pawła II, wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego i Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Stowarzyszeniem Rodziny Tarnowskich. Spotkanie ma charakter otwarty – organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych we wtorek, 1 października 2019 r. na godzinę 18.00 do Audytorium Dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Losy Marii hr. Tarnowskiej w sposób szczególny łączą się z Powstaniem Warszawskim. Jako komendantka Korpusu Pielęgniarek Wojskowej Służby Kobiet i przedstawicielka Polskiego Czerwonego Krzyża, była jednym z pełnomocników strony polskiej podczas rozmów kapitulacyjnych. To ona kilkukrotnie współprowadziła negocjacje z Niemcami w sprawie wyprowadzenia z płonącej Warszawy ludności cywilnej.

Historia jej życia, sprawy o których decydowała i ludzie, za których brała odpowiedzialność wpisują się w definicję geniuszu kobiety, o którym mówił Jan Paweł II: Kobieta każe zmienić [różnorakie] systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości”

Świadectwo Marii hr. Tarnowskiej oraz wspomnienia o niej przypominają, że można być silną, mężną w obliczu niebezpieczeństwa i równocześnie nie zatracić nic z kobiecości. Potrzeba wielkiej siły ducha, odwagi i pokory serca, aby walczyć nie tylko o siebie i swych bliskich, ale o setki mieszkańców Warszawy i żołnierzy Powstania Warszawskiego. Kiedy myślę o wprowadzonym przez Jana Pawła II pojęciu geniuszu kobiety, Maria Tarnowska przychodzi mi do głowy jako jedna z pierwszych –  mówi dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, kierownik Instytutu Badań Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II. Równocześnie, kiedy oglądam zdjęcie Marii Tarnowskiej z zawiązanymi czarną opaską oczami, prowadzonej na spotkanie negocjacyjne z Niemcami, niepewnej także własnego losu, lepiej rozumiem inne zdanie Jana Pawła II: „Dialog jest formułą niepokonalną” – dodaje ekspertka.

W wydarzeniu 1 października wezmą udział:

Jolanta Adamska – biografka Marii Tarnowskiej,

Magdalena Gardecka – Polski Czerwony Krzyż,

Dominika Żukowska-Gardzińska – Centrum Myśli Jana Pawła II,

Albert Światopełk-Czetwertyński – Stowarzyszenie Rodziny Tarnowskich

Michał Tomasz Wójciuk – Muzeum Powstania Warszawskiego

Patrycja Michońska – prowadzenie.

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Związek Rodu Tarnowskich.

Partnerzy: Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej (oddział Warszawa), Uniwersytet Warszawski.

Patronat: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Opublikowano 25.09.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online