Pielgrzymka zagraniczna (22)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta druga podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 12 – 17 czerwca 1984. Celem były odwiedziny Szwajcarii.

Przebieg pielgrzymki

12 – 17 czerwca 1984 SZWAJCARIA

Cel pielgrzymki

Spotkania o charakterze ekumenicznym. Jubileusz 1000-lecia opactwa w Einsiedeln.

Przebieg wizyty w Szwajcarii

 • 12 czerwca
  • ZURYCH: Lotnisko - powitanie przez władze kościelne i państwowe
  • LUGANO: Stadion miejski - msza św. • Nawiedzenie katedry
  • GENEWA: Wizyta w siedzibie Światowej Rady Kościołów (wspólna modlitwa, posiedzenie robocze, ceremonia końcowa)
  • PREGNY-CHAMBESY: Wizyta w Ośrodku Ekumenicznym Patriarchatu Prawosławnego
  • LOZANNA: Krótki postój
  • FRYBURG: Seminarium - spotkanie z klerykami
 • 13 czerwca
  • FRYBURG: Nawiedzenie katedry • Uniwersytet - spotkanie z profesorami wydziałów katolickich w Szwajcarii • Wizyta w szpitalu kantonalnym • Park La Poya - msza św. • Spotkanie z korpusem dyplomatycznym • Spotkanie ze Szwajcarską Federacją Wspólnot Żydowskich • Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii romańskiej
 • 14 czerwca
  • KEHRSATZ: Wizyta w Centrum Ekumenicznym. Spotkania z Zespołem Roboczym

Kościołów Chrześcijańskich oraz z Radą Federalną Kościołów Ewangelickich

  • BERNO: Spotkanie ze Wspólnotą roboczą Kościołów Chrześcijańskich Szwajcarii
  • BERNO (LOFIN): Spotkanie z Radą Federalną Szwajcarii
  • FLUELI: Nawiedzenie domu św. Mikołaja i msza św.
  • SACHSELN: Nawiedzenie kościoła parafialnego i grobu św. Mikołaja z Fliie
  • EINSIEDELN: Nawiedzenie bazyliki
 • 15 czerwca
  • EINSIEDELN: Jutrznia ze wspólnotą benedyktyńską • Nawiedzenie kaplicy Matki Bożej • Spotkanie z członkami Konferencji Episkopatu • Spotkanie z kapłanami • Spotkanie z przedstawicielami laikatu katolickiego • Bazylika - msza św. i konsekracja wielkiego ołtarza • Spotkanie z przedstawicielami akcji społecznych, misyjnych i administracji kościelnej • Spotkanie z niemieckojęzyczną młodzieżą Szwajcarii, Liturgia Słowa
 • 16 czerwca
  • EINSIEDELN: Spotkanie z pracownikami środków społecznego przekazu • Odwiedziny szpitala
  • LUCERNA: Spotkanie z emigrantami • Esplanada Allmend - msza św.
 • 17 czerwca
  • SION: Lotnisko turystyczne - msza św. i święcenia kapłańskie dziewięciu diakonów. Anioł Pański • Spotkanie z Polakami • Nawiedzenie katedry, poświęcenie sztandaru stowarzyszenia narciarzy • Ceremonia pożegnania. Odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Jako najważniejszy aspekt tej pielgrzymki podkreśla się jej wymiar ekumeniczny. Jeszcze w przededniu swej podróży Jan Paweł II w orędziu skierowanym do mieszkańców Szwajcarii mówił: Ogromnie się cieszę, że będę mógł spotkać się z przedstawicielami innych Kościołów, ażeby wraz z nimi rozważać i pogłębić we wspólnej rozmowie oraz modlitwie spoczywającą na nas wszystkich odpowiedzialność za jedność chrześcijan. Już po powrocie, podczas audiencji generalnej 20 VI mówił, że pielgrzymka zyskała (...) charakter ekumeniczny w podwójnym wymiarze. Przede wszystkim: poprzez spotkanie z zespołem roboczym wszystkich Kościołów chrześcijańskich (w tym również przedstawicieli Kościoła katolickiego), z kolei poprzez bardzo doniosłe spotkanie z przedstawicielami Kościoła reformowanego. Spotkania te (...) poświęcone były wymianie myśli oraz wspólnej modlitwie w duchu zaleceń soborowego ekumenizmu. (...) Wyrażam również radość, że dane mi było odwiedzić centrum prawosławne w Prégny—Chambésy. Papież pragnął swoją wizytą uczcić 1000. rocznicę powstania opactwa benedyktyńskiego w Einsiedeln, będącego najważniejszym ośrodkiem kultu maryjnego w Szwajcarii. Akcent ekumeniczny zaznaczył się również w modlitwie Oj ca Świętego do Matki Bożej w Einsiedeln. Modlił się m.in. słowami: Polecam Ci dzisiaj, Matko naszego Pana, ten kraj, Szwajcarię, gdzie poprzez moją wizytę pasterską pragnę sprawować przekazany mi urząd Piotrowy dla jedności Kościoła. (...) Prosimy Cię, Matko Zbawiciela, wstawiaj się za nami u Twojego Syna w niebie (...), aby odnowiła się jedność Ducha wśród chrześcijan. Należy również podkreślić, że swą podróżą Ojciec Święty pragnął wzmocnić Kościół lokalny w Szwajcarii, w której katolicy stanowią ok. 45% ogółu ludności. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.529, 531-532 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 329-340. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań xxx, t.VII,1, s.760-861 W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.VII,1, s.1669-1874 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa