Pielgrzymka zagraniczna (103)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sto trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 5 – 6 czerwca 2004 roku. Celem były odwiedziny Szwajcarii.

Przebieg pielgrzymki

5 – 6 czerwca 2004 SZWAJCARIA

Cel pielgrzymki

Spotkanie z młodymi katolikami ze Szwajcarii, uczestniczącymi w swoim pierwszym zlocie krajowym.

Przebieg wizyty w Szwajcarii

  • 5 czerwca
    • BERNO: Lotnisko Payeme - powitanie przez prezydenta Konfederacji Szwajcarii Josepha Deissa i Episkopat • Obiad w domu seniora Viktoriaheim, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Krzyża, który był rezydencją papieską w czasie tego pobytu • Pałac Bern Expo – spotkanie z młodymi katolikami (14 tys. osób)
  • 6 czerwca
    • BERNO: Błonia Allmend - msza św. (80 tys. wiernych) i Anioł Pański. Zawierzenie Szwajcarii Matce Bożej czczonej w wielu sanktuariach tego kraju • Powrót do rezydencji, wspólny obiad z biskupami wszystkich siedmiu diecezji Szwajcarii • Spotkanie z organizatorami pielgrzymki • W kaplicy domu seniora Viktoriaheim spotkanie z pensjonariuszami i personelem ośrodka • Na placu przed rezydencją spotkanie z 300-osobową grupą członków Stowarzyszenia byłych Gwardzistów Szwajcarskich i ich rodzinami • Lotnisko Payerne - uroczystość pożegnania z udziałem prezydenta Konfederacji i Episkopatu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podczas powitania na lotnisku Payerne Ojciec Święty mówił m.in.: Obowiązek głoszenia Ewangelii każe mi wędrować drogami świata, aby ukazywać ją na nowo ludziom trzeciego tysiąclecia, a szczególnie młodym pokoleniom. Chrystus jest Odkupicielem człowieka! Kto w Niego wierzy i idzie za Nim, staje się budowniczym cywilizacji miłości i pokoju. Hasłem papieskiej pielgrzymki było słowo Wstań! (Łk 7, 14), wypowiedziane przez Jezusa do młodzieńca z Nain. Hasło to podjęła młodzież w swoich wypowiedziach. Odpowiedział na nie Ojciec Święty, dając za przykład czasy swojej młodości. Mówił m.in.: Ja również tak jak wy dzisiaj, miałem kiedyś 20 lat. Lubiłem sport, narciarstwo, teatr. Studiowałem i pracowałem. Miałem pragnienia i troski. To właśnie wtedy, przed tak wielu już laty, kiedy wojna, a następnie reżim totalitarny wyniszczały moją Ojczyznę, chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem. Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem. I mówił dalej: «Wstań!». To słowo, które Pan powiedział do młodzieńca z Nain, rozbrzmiewa dziś z mocą w naszym zgromadzeniu, a skierowane jest do was, drodzy młodzi przyjaciele, chłopcy i dziewczęta, młodzi katolicy Szwajcarii! Papież przybył do was z Rzymu, aby wraz z wami jeszcze raz usłyszeć to wezwanie Chrystusa i niczym echo przekazywać je dalej. Pod koniec spotkania zwrócił się do zebranej młodzieży z apelem: Na początku (...) trzeciego tysiąclecia również wy, młodzi, jesteście wezwani, by głosić przesłanie Ewangelii świadectwem waszego życia. Kościół potrzebuje waszej energii, entuzjazmu i młodzieńczych ideałów, aby Ewangelia inspirowała życie społeczne i tworzyła cywilizację prawdziwej sprawiedliwości i miłości wolnej od dyskryminacji. Dziś w świecie, w którym często brakuje światła i odwagi szlachetnych ideałów, tym bardziej nie można wstydzić się Ewangelii (por. Rz 1,16), lecz trzeba ją rozgłaszać na dachach (por. Mt 10,27). (...) Młodzi Szwajcarzy, w drogę! Pan idzie z wami. W waszych rękach niech będzie krzyż Chrystusa. Na waszych ustach - słowa Życia. W sercu - zbawcza łaska zmartwychwstałego Pana! Wstań! To Chrystus mówi do was. Słuchajcie Go!.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. na berneńskich błoniach Allmend Papież wzywał Szwajcarów do wysiłku na rzecz jedności Kościoła i do świadczenia o Chrystusie. Dalej kontynuował tę myśl: Kto jest prawdą? (...) Takie właśnie pytanie stawia dzisiejszy człowiek chrześcijanom trzeciego tysiąclecia. Nie możemy odmawiać odpowiedzi, ponieważ już ją znamy! Prawdą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby objawić nam i ofiarować miłość Ojca. Jesteśmy powołani, aby słowem i całym życiem dawać świadectwo o tej prawdzie. Moi drodzy, Kościół jest misją! Także w dzisiejszych czasach potrzebuje «proroków» zdolnych budzić we wspólnotach wiarę w objawiające Słowo Boga bogatego w miłosierdzie (por. Ef 2,4). Nadszedł czas, aby przygotować młode pokolenie apostołów, którzy będą bez lęku głosić Ewangelię. (AJ)

Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 529, 533-534 W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 343-349. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XXVII,1, s.755-771 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II