Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wolontariat Stypendialny

Wolontariat realizowany w ramach programu stypendialnego to dla stypendystów szansa rozwoju, poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Młodzi ludzie mogą angażować się w działania w rożnych obszarach życia społecznego.

INKUBATOR MIŁOSIERDZIA

Podziel się talentem