Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PODZIEL SIĘ TALENTEM

„Podziel się talentem” to projekt skierowany do stypendystów, mający na celu podniesienie wiedzy uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań przez świadczenie nieodpłatnych korepetycji. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, poznawania się i budowania relacji w gronie stypendystów oraz absolwentów stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. Do projektu można się dołączyć jako wolontariusz – korepetytor lub jako uczeń.

Wolontariusze sami wybierają przedmiot oraz wymiar czasu, który chcą poświęcić na zajęcia. Korepetytorzy prowadzą głównie zajęcia indywidualne (wyrównywanie braków edukacyjnych, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i matury, praca z uczniem wybitnie zdolnym). Mogą odbywać się także zajęcia grupowe z przedmiotów szkolnych, języków obcych oraz różnorodnych kompetencji specjalistycznych (takich jak np. komunikacja, przedsiębiorczość, programowanie, podstawowa edycja graficzna zdjęć).

Korepetycje odbywają się w formie zdalnej na wybranej wspólnie przez uczniów i korepetytorów platformie, w szczególnych przypadkach realizowane są stacjonarnie.

W roku 2022/2023 liderem projektu jest Kamila Trafna (wolontariuszka i korepetytorka oraz stypendystka w roku 2021/2022).

Uczeń

Jeśli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem do egzaminu lub nadrobieniem zaległości w nauce, zapraszamy do udziału w programie jako uczeń i wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

Ważne: W przypadku niepełnoletnich stypendystów, do udziału w projekcie wymagane jest wysłanie wypełnionej zgody opiekuna na adres e-mail lidera projektu.

Wolontariusz – Korepetytor

Jeśli czujesz się pewnie w jakiejś dziedzinie i chcesz pomóc innym oraz zostać wolontariuszem zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (aby być wolontariuszem trzeba mieć ukończone 16 lat)

Wolontariusz pełni rolę korepetytora i pomaga w nauce bieżącego materiału lub przygotowuje ucznia do egzaminu. Korepetytor przystępując do Projektu, podejmuje się udzielania korepetycji co najmniej jednemu uczniowi przez okres
co najmniej jednego semestru w wymiarze co najmniej jednej godziny tygodniowo.

Korepetytor ustala plan zajęć oraz tematykę omawianą podczas nich samodzielnie lub w porozumieniu z Uczniem, lub opiekunem prawnym Ucznia. Po ustaleniu zakresu korepetycji Korepetytor ma obowiązek przygotować harmonogram pracy z Uczniem i przedstawić go Uczniowi lub opiekunowi prawnemu Ucznia, a także Organizatorowi.

Jeśli masz pytania, napisz: inkubator.talent@centrumjp2.pl

SPOTKANIA

Brak nadchodzących spotkań

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.