Wyniki rekrutacji stypendialnej uczniów 2018

Z wielką radością informujemy, że znamy już tegorocznych stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II spośród uczniów warszawskich szkół. Wszystkim 317 laureatom serdecznie gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy listy stypendystów z podziałem na kategorie wiekowe.

Wszyscy Stypendyści otrzymali na adres e-mail podany we wniosku wiadomość z informacją o wysokości przyznanego stypendium.

Do 3 października 2018 r. wszyscy stypendyści zobowiązani są do złożenia w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II osobiście lub za pośrednictwem poczty Oświadczenia Stypendysty.

Dodano: