Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wyniki rekrutacji stypendialnej dla uczniów

Listy Stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na okres stypendialny od września do grudnia 2010 r. umieszczone są na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji!


 

Lista laureatów dostępna jest TUTAJ
 

Opublikowano 03.09.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.