Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Syndrom Hamleta | Pod Wspólnym Niebem

II Letni Przegląd Filmowy

Wieczór filmowy

|

reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, dokument, Polska, Niemcy, 2022

Zapraszamy na kolejny wieczór filmowy w ramach II Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem. To wyjątkowa okazja do poznania poprzez sztukę filmową kultur i historii krajów, z których pochodzą nasi nowi sąsiedzi, a które często znamy tylko z dystansu powierzchownych stereotypów. „Syndrom Hamleta” to spotkanie z kulturą i współczesnym kinem ukazującym pierwsze ukraińskie pokolenie urodzone po rozpadzie ZSRR.

🇬🇧 English below ⤵

 • Film dokumentalny
 • Czas trwania: 85′
 • Kraje: Polska, Niemcy
 • Język: ukraiński
 • Napisy: polskie i angielskie
 • Reżyseria: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

Przed seansem, o godzinie 20:00 zapraszamy na rozmowę z Rozą Sarkisian, ukraińską reżyserką teatralną i kuratorką, laureatką konkursu British Council Ukraina „Taking the Stage 2017”, nagrody „Osobowość Roku Miasta Lwowa 2018” w kategorii Teatr, a także stypendium „Gaude Polonia” (2017) oraz Stypendium Artystycznego Prezydenta Ukrainy.

Opis filmu:

„Syndrom Hamleta” przedstawia pokolenie młodych Ukraińców naznaczone czasem wojny i politycznego przełomu. Punktem wyjścia filmu są przygotowania do spektaklu teatralnego luźno opartego na motywach szekspirowskiego „Hamleta”. Próby, w połączeniu z wejściem w prywatne życie bohaterów, tworzą poruszający portret pokolenia, które chce zmierzyć się z wojenną traumą i bolesną przeszłością, która teraz, po inwazji Rosji na Ukrainę, staje się także ich teraźniejszością. Dla każdego z bohaterów teatralna scena staje się trybuną, z której mogą wykrzyczeć swoje żale, zadając sobie równocześnie hamletowskie pytanie: „być albo nie być?”.

Obserwując z kamerą proces powstawania spektaklu, „Syndrom Hamleta” z bliskiej, intymnej perspektywy portretuje pierwsze ukraińskie pokolenie urodzone po rozpadzie ZSRR, które próbuje zmienić targany konfliktami kraj i uporządkować swoje życie.

Festiwale i nagrody:

 • MFF Locarno (2022) – Grand Prix dla najlepszego filmu sekcji Semaine de la Critique 2022
 • MFF Locarno (2022) – Nagroda niezależnych krytyków Boccalino d’oro dla najlepszego dokumentu 2022
 • Krakowski Festiwal Filmowy (2022) – Złoty Lajkonik – nagroda dla najlepszego filmu polskiego,
 • wyróżnienie specjalne w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych, nagroda jury studenckiego

UWAGA: W programie wieczoru dwa seanse filmowe. Nieco później, o godzinie 22:00 zapraszamy na:


THE HAMLET SYNDROME (2022)

 • documentary
 • Running time: 85’
 • Countries: Poland, Germany
 • Language: Ukrainian
 • Subtitles: Polish and English
 • Directed by: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

The screening will be accompanied by a talk with Roza Sarkisian, Ukrainian theatre director and curator, a winner of the British Council Ukraine competition „Taking the Stage 2017”, as well as the Gaude Polonia scholarship of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland in 2017, International Mobility Grant “Culture Bridges” and the Artistic Scholarship from the President of Ukraine in 2019/2020.

Description:

The Hamlet Syndrome presents a generation of young Ukrainians marked by war and political breakthrough. The starting point of the film are the preparations for a theatrical performance loosely based on Shakespeare’s Hamlet. The rehersals, combined with entering the private lives of the characters, create a moving portrait of a generation that wants to face the trauma of war and a painful past, which now, after Russia’s invasion of Ukraine, becomes also their present. For each of the characters, the theatrical stage becomes a platform from which they can shout their regrets, while asking themselves the Hamletian question: „to be or not to be?”.

Observing with the camera the process of creating the performance, the Hamlet Syndrome from a close, intimate perspective portrays the first Ukrainian generation born after the collapse of the USSR, which is trying to change the country torn by conflicts and put their lives in order.

Festivals and awards:

 • Locarno International Film Festival (2022) – Grand Prix for the best film of the Semaine de la Critique 2022 section
 • Locarno International Film Festival (2022) – Boccalino d’oro Independent Critics Award for Best Documentary 2022
 • Krakow Film Festival (2022) – Złoty Lajkonik – award for the best Polish film, special distinction in the international documentary film competition, student jury award

NOTE: The program of the evening includes two film screenings. A little later, at 10:00 pm, we invite you to:

 

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.