Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Bajka o koniku | Pod Wspólnym Niebem

II Letni Przegląd Filmowy

Wieczór filmowy

|

reż. Uliana Osowśka, Denis Strasznyj, dokument, Ukraina, Estonia

Zapraszamy na kolejny wieczór filmowy w ramach II Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem. To wyjątkowa okazja do poznania poprzez sztukę filmową kultur i historii krajów, z których pochodzą nasi nowi sąsiedzi, a które często znamy tylko z dystansu powierzchownych stereotypów. „Bajka o koniku” to spotkanie z kulturą i współczesnym kinem ukraińskim.

🇬🇧 English below ⤵

 • Film fabularny
 • Czas trwania: 75′
 • Kraje: Ukraina, Estonia
 • Język: estoński, ukraiński, rosyjski
 • Napisy: polskie i angielskie
 • Reżyseria: Uliana Osowska, Denis Strashny

Opis filmu:

Anatolij, były działacz antysowiecki, obecnie mnich i artysta, mieszka w starożytnej kamiennej wieży w sercu Tallina. Dzień w dzień modli się do natury i tworzy w swoim warsztacie własnoręcznie wykonane książki. Wiele lat temu Anatolij złożył ślubowanie, że w każdym dniu znajdzie coś dobrego. Wybuch wojny we wschodniej Ukrainie sprawia, że opuszcza spokojną estońską stolicę i udaje się do miasteczek frontowych z misją pracy jako wolontariusz. Od 2014 roku łączy życie duchowe z aktywizmem społecznym, nieustannie podróżując na Donbas, by nieść pomoc humanitarną. Jego przysięga zostaje poddana próbie przez rzeczywistość „szarej strefy”.

Festiwale i nagrody:

 • MFF Docudays UA – Konkurs główny
 • MeetDocs Eastern Ukraine Festival, Charków – Konkurs główny

UWAGA: W programie wieczoru dwa seanse filmowe. Nieco wcześniej, o godzinie 20:00 zapraszamy na:


TALES OF A TOY HORSE (2021)

 • documentary
 • Running time: 75’
 • Countries: Ukraine, Estonia
 • Languages: Estonian, Ukrainian, Russian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: Uliana Osowska, Denis Strashny  

Description:

Former anti-Soviet activist Anatoly, now a monk and artist, lives in an ancient stone tower in the heart of Tallinn. Every day he prays to nature and creates handmade books in his workshop. Many years ago, Anatoly made a vow to find something good in every day. The outbreak of war in eastern Ukraine makes him leave the peaceful Estonian capital and go to the frontline towns with a volunteer work mission. Since 2014, he has been combining spiritual life with social activism, constantly traveling to the Donbass to provide humanitarian aid. His oath is put to the test by the reality of the “grey economy”.

Festivals and awards:

 • Docudays UA International Film Festival – Main Competition
 • MeetDocs Eastern Ukraine Festival, Kharkov – Main Competition

NOTE: The program of the evening includes two film screenings. A little earlier, at 8:00 pm, we invite you to:

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.