Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Głosy | Pod Wspólnym Niebem

II Letni Przegląd Filmowy

Wieczór filmowy

|

reż. DocWave, dokument, Białoruś, Polska, 2021

Zapraszamy na kolejny wieczór filmowy w ramach II Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem. To wyjątkowa okazja do poznania poprzez sztukę filmową kultur i historii krajów, z których pochodzą nasi nowi sąsiedzi, a które często znamy tylko z dystansu powierzchownych stereotypów. „Głosy” to spotkanie z kulturą i współczesnym kinem Białorusi.

🇬🇧 English below ⤵

 • Film fabularny
 • Czas trwania: 50”
 • Kraje: Białoruś, Polska
 • Język: białoruski
 • Napisy: polskie
 • Reżyseria: DocWave

Opis filmu:

W sierpniu 2020 roku na schodach Białoruskiej Filharmonii Państwowej w Mińsku zgromadzili się ludzie, by zaprotestować przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Trzymając tabliczki z napisem „Nasz głos został skradziony”, wspólnym śpiewem przeciwstawili się przemocy. Choć władze spacyfikowały to spontaniczne zgromadzenie, wkrótce muzycy zaczęli pojawiać się na marszach protestu w centrach handlowych i w metrze, za każdym razem inspirując ludzi pieśniami o godności, odwadze, losie i wierze Białorusinów. Tak narodził się jeden z symboli białoruskiego ruchu oporu – Wolny Chór.

Historię narodzin i działalności Wolnego Chóru opowie rodzina Sierdiukow – muzyków i pracowników filharmonii. Młode małżeństwo nie interesowało się zanadto polityką, ale widząc na własne oczy ogromną brutalność systemu wobec pokojowo protestujących rodaków, nie mogło pozostać obojętnym. Małżonkowie zostali jednymi z inicjatorów twórczego sprzeciwu. Po kolejnej akcji wiolonczelista Alaksandr Sierdiukow został zatrzymany w pracy przez służby i skazany na 15 dni aresztu. Po wyjściu na wolność postanowił odejść od aktywizmu i skoncentrować się na rodzinie i rozwijaniu hobby.

UWAGA: W programie wieczoru dwa seanse filmowe. Nieco wcześniej, o godzinie 20:00 zapraszamy na:


VOICES. STREAMS (2021)

 • Documentary
 • Running time: 50’
 • Countries: Belarus, Poland
 • Language: Belarusian
 • Subtitles: Polish
 • Directed by: DocWave

Description:

In August 2020, people gathered on the steps of the Belarusian State Philharmonic in Minsk to protest against the rigged presidential election. Holding signs that read “Our Vote Has Been Stolen”, they stood up to the violence together by singing. Although the authorities pacified this spontaneous gathering, musicians soon began to appear on protest marches in shopping malls and subway, each time inspiring people with songs about the dignity, courage, fate and faith of Belarusians. This is how one of the symbols of the Belarusian resistance movement, the Free Choir, was born.

The story of the birth and activity of the Free Choir will be told by the Serdyukov family – musicians and employees of the Philharmonic. The young couple was not very interested in politics, but seeing with their own eyes the enormous brutality of the system towards peacefully protesting compatriots, they could not stay indifferent. The spouses became one of the initiators of creative resistance. After another action, the cellist Alyaksandr Serdyukov was detained at work by the security services and sentenced to 15 days in prison. After being released, he decided to step away from activism and focus on his family and developing his hobbies.

NOTE: The program of the evening includes two film screenings. A little earlier, at 8:00 pm, we invite you to:

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.