Trwa nabór na stypendia dla studentów

Już tylko do 30 września Centrum Myśli Jana Pawła II  prowadzi rekrutację dla studentów, ubiegających się o Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program  przeznaczony jest dla osób uczących się w Warszawie.


Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Ich wysokość zależy od dochodu rodziny, osiągnięć naukowych, artystycznych czy sportowych, a także zaangażowania studenta w działania charytatywne i społeczne. Stypendia przyznawane są z budżetu miasta od 2005 r. W ciągu sześciu lat otrzymało je ponad 4000 osób.

Dodatkowe informacje oraz formularze wniosków stypendialnych dostępne są na stronie www.stypendiajp2.pl

 

Wnioski wraz z załącznikami można przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub składać osobiście w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 w Warszawie. Termin składania dokumentów upływa 30 września. Naprawdę warto ubiegać się o jedno z 600 stypendiów.

 

 

Dodano: