Światowe Dni Młodzieży na www.nauczaniejp2.pl

W Madrycie młodzież z całego świata spotkała się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI., w ramach kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji ZiBaTePa udostępniła nowy moduł!


Na portalu www.nauczaniejp2.pl pojawił się zindeksowany komplet dokumentów Jana Pawła II dotyczących ŚDM, zainicjowanych przez Papieża w Międzynarodowym Roku Młodzieży (1984). 9 sierpnia opublikowaliśmy najważniejszą część dokumentów: orędzia i homilie Jana Pawła II z lat, w których odbywały się te wielkie międzynarodowe spotkania – od Rzymu (1985), przez m.in. Częstochowę (1991), aż po Kolonię (2005). Do tego ostatniego spotkania przygotowywało młodych ostatnie orędzie Jana Pawła II napisane rok wcześniej. Na 15 sierpnia dodano orędzia i homilie papieskie z pozostałych lat, w których ŚDM obchodzone były w Rzymie i w poszczególnych diecezjach na całym świecie.

Teksty wszystkich dokumentów Jana Pawła II nt. ŚDM udostępniło nam do zindeksowania Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży, za co osobom tworzącym tę strukturę przygotowującą polski wkład w tegoroczne madryckie wydarzenia bardzo dziękujemy! Zachęcamy jednocześnie wszystkich do częstego odwiedzania w najbliższe dni tworzonej przez Biuro strony www.madryt2011.pl.

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich (ZiBaTePa) – portal www.nauczaniejp2.pl – to wspólny projekt Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundacji Opoka. Zawiera ona sukcesywnie rozbudowywany zestaw dokumentów papieskich wzbogacony o elektroniczne indeksy pojęć, osób, miejsc i odwołań do Biblii oraz Katechizmu i innych dokumentów Kościoła Katolickiego, a także specjalne moduły wyszukiwania. Poza dokumentami ŚDM baza zawiera obecnie komplet zindeksowanych encyklik i adhortacji oraz wystąpień z pielgrzymek papieskich do Polski (z wyjątkiem lat 1983 i 1987, które są jeszcze w trakcie indeksacji).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: