Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WYNIKI W NAUCE

Poniżej opisany jest sposób oceny i wymagane dokumenty w kryterium wyniki w nauce. Aby się z nimi zapoznać, wybierz Twój status w roku szkolno-akademickim 2024/2025.

Szczegółową punktację za wyniki w nauce znajdziesz w dokumencie Komisji stypendialnej Kryteria przyznawania stypendiów.

Jak oceniamy?

Ze względu na ocenę opisową uczniów kończących 3 klasę szkoły podstawowej, nie przyznaje się punktów za wyniki w nauce.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo szkolne
 • w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 11 do 30 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo szkolne
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny
 • w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 5 do 20 punktów) oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty (po przeliczeniu na punkty przelicznikowe, od 1 do 10 punktów) lub w przypadku kandydatów i kandydatek pobierających naukę w szkole podstawowej lub równorzędnej za granicą wyłącznie średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 11 do 30 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie o statusie ucznia w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025 (w terminie do 8 września 2023 r.)

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 10 do 25 punktów).

Wymagane dokumenty

 • świadectwo szkolne
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny
 • w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 10 do 25 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku rozpoczęcia nauki w szkole policealnej w roku szkolnym 2024/2025 – świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny lub odpowiednio w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru nauki w szkole policealnej zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr
 • w przypadku zmiany szkoły przez kandydata/tkę – zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 1 do 10 punktów) oraz wyniki uzyskane z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (od 0 do 20 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • świadectwo maturalne
 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, która po przeliczeniu na skalę ocen 1-6 nie może być mniejsza niż 4,00 (od 1 do 10 punktów), oraz średnia ocen po przeliczeniu na skalę ocen 1-6 z egzaminu maturalnego (od 0 do 20 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • świadectwo maturalne
 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Jak oceniamy?

Wyniki w nauce brane pod uwagę przy ocenie wniosków stypendialnych to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim, która nie może być mniejsza niż 3,5 (od 10 do 20 punktów).

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni o studiowaniu) lub odpowiednio w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru studiów pierwszego stopnia/studiów jednolitych/studiów drugiego stopnia zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr
 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025 (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów to wymagane jest zaświadczenie z głównego kierunku, drugi jest traktowany jako dodatkowa działalność – szczegóły można znaleźć TUTAJ)

Uwaga! Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.