Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

WYNIKI W NAUCE

Tutaj znajdziesz informacje o tym jak oceniane są wyniki w nauce. Wybierz Twój status w roku szkolno-akademickim 2024/2025.

Szczegółową punktację za wyniki w nauce znajdziesz w dokumencie Komisji stypendialnej Kryteria przyznawania stypendiów.

Jak oceniane są wyniki?

Uczniowie z tej kategorii nie otrzymują punktów za wyniki w nauce ponieważ są oceniani opisowo.

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo szkolne
 • w przypadku zmiany szkoły – zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga!

Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która musi wynieść co najmniej 4,00 (od 11 do 30 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo szkolne
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny
 • w przypadku zmiany szkoły – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen ze świadectwa ukończenia szkoły, która nie może być niższa niż 4,00 (od 5 do 20 punktów) oraz wyniki z egzaminu ósmoklasisty (te są odpowiednio przeliczane na punkty przelicznikowe). Jeżeli kandydat lub kandydatka pobierali naukę w szkole podstawowej lub równorzędnej za granicą przelicza się wyłącznie średnią arytmetyczną ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być mniejsza niż 4,00 (od 11 do 30 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub równorzędnej za granicą wraz z tłumaczeniem
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie o statusie ucznia w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025 (w terminie do 8 września 2024 r.)

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być niższa niż 4,00 (od 10 do 25 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo szkolne
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny
 • w przypadku zmiany szkoły – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny, która nie może być niższa niż 4,00 (od 10 do 25 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • w przypadku rozpoczęcia nauki w szkole policealnej w roku szkolnym 2024/2025 – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej

 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny lub odpowiednio w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru nauki w szkole policealnej zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr

 • w przypadku zmiany szkoły – Zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w nowej szkole w roku szkolnym 2024/2025

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej, która nie może być niższa niż 4,00 (od 1 do 10 punktów) oraz wyniki uzyskane z maksymalnie pięciu przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (od 0 do 20 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • świadectwo maturalne
 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Oceniana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, która po przeliczeniu na skalę ocen 1-6 nie może być mniejsza niż 4,00 (od 1 do 10 punktów), oraz średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły po przeliczeniu na skalę ocen 1-6 z egzaminu maturalnego lub równorzędnego (od 0 do 20 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub równorzędnej
 • zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły
 • świadectwo maturalne
 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Jak oceniane są wyniki?

Do oceny dopuszczana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim, która nie może być niższa niż 3,5 (od 10 do 20 punktów).

Jakie dokumenty należy załączyć?

 • zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni o studiowaniu) lub odpowiednio w przypadku ukończenia w semestrze letnim I semestru studiów pierwszego stopnia/studiów jednolitych/studiów drugiego stopnia zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr

 • zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w roku akademickim 2024/2025 (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów to wymagane jest zaświadczenie z głównego kierunku, drugi jest traktowany jako dodatkowa działalność – szczegóły można znaleźć TUTAJ)

Uwaga! Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski. Dokument można przetłumaczyć samodzielnie.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.