Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

DZIAŁALNOŚĆ I OSIĄGNIĘCIA

Tutaj znajdziesz informacje o tym, jak ocenia się osiągnięcia i działalność kandydatów oraz dokumenty, jakie powinieneś przedstawić.

Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumencie Komisji stypendialnej Kryteria przyznawania stypendiów.

Co jest oceniane?

Za zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe możesz uzyskać maksymalnie 40 punktów. Bierze się pod uwagę zaangażowanie z ostatnich trzech lat, a w przypadku stypendystów/stypendystek z poprzednich edycji, wyłącznie to, za które nie uzyskałęś/nie uzyskałaś jeszcze stypendium.

Wniosek oceniany jest według następującego schematu uwzględniając wiek kandydata/tki:

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

SIŁA ZAANGAŻOWANIA - jak dużo pracy i wysiłku włożono w działanie, jak bardzo samodzielne i innowacyjne było to działanie.

0-20

ZASIĘG I POZIOM - czy było to działanie na poziomie szkolnym czy międzynarodowym, jakie umiejętności były wymagane i jaki jest prestiż organizatora.

0-13

CZAS TRWANIA - jak często i jak długo trwało zaangażowanie, czy było regularne.

0-7

RAZEM:

0-40

Grafika kryteria programu stypendialnego.

Ważne: Osiągnięcia oceniane są tylko we wnioskach, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Osiągnięcia oceniane są tylko jeżeli są potwierdzone dokumentami. Brak potwierdzenia nie pozwala uwzględnić danego osiągnięcia.

Dokumenty

Uwaga! Dokumenty wydane w językach obcych muszą być przetłumaczone. Tłumaczenia można dokonać samodzielnie.

 • Opinia/List rekomendacyjny (wymagane)
Grafika kryteria programu stypendialnego.

UCZNIOWIE

STUDENCI

Opinia dyrektora szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego, zawierająca opis zachowania i dokonań kandydata/ka. Jeżeli z winy szkoły nie uda Ci się uzyskać takiego dokumentu: kopia wniosku o taką opinię z poświadczeniem wpływu oryginału dokumentu do sekretariatu szkoły.

List rekomendacyjny wykładowcy uczelni, opiekuna koła naukowego lub przedstawiciela innego podmiotu, w którym działał/a kandydat/ka.

 • Dokumenty dodatkowe potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz działalność społeczną, zawierające dane osobowe kandydata (imię i nazwisko), w tym:
  • zaświadczenia, w tym zaświadczenie o pobieraniu nauki równolegle w drugiej szkole/uczelni lub na drugim kierunku studiów;
  • rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora, koordynatora projektów, trenera, innych osób);
  • dyplomy;
  • certyfikaty;
  • książki, artykuły naukowe, wydawnictwa powystawowe lub inne publikacje, numer DOI, ORCID autora, link do PBN.

Uwaga!

Wszystkie zaświadczenia oraz rekomendacje powinny zawierać zarówno podpis osoby wystawiającej dokument, jak i pieczątkę instytucji, którą osoba wystawiająca dokument reprezentuje (jeśli dotyczy). Potwierdzeniem dokonań nie może być zdjęcie medalu lub pucharu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.