Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła – nabór

Uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i studenci uczący się w Warszawie, którzy powimo niewysokiego dochodu rozwijają swoje talenty, osiągają wysokie wyniki w nauce i angażują się w społeczne inicjatywy, mają szansę na otrzymanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.


 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naboru wniosków i rozpowszechniania informacji o stypendiach.

 

Więcej: http://www.centrumjp2.pl/?page_id=1217