Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Studenci mogą składać wnioski stypendialne

Przypominamy, że do końca września przyjmujemy wnioski stypendialne od studentów warszawskich szkół wyższych. Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się w zakładce Stypendia.


 

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów:
 
  • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat);
  
  • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5;
 
 

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

 

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.
 
 
Uwaga dla studentów posiadających już tytuł magistra:
 
Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.
 
W związku z tym o stypendium ubiegać się mogą osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra.

Opublikowano 25.08.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online