Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

SOLIDARNOŚĆ W BRUKSELI

W dniach 4-5 maja 2015 Centrum Mysli Jana Pawła II organizuje w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli  konferencję „The Treasure of Solidarity: Lessons for Europe” finalizującą projekt „Skarb Solidarności”.

„Skarb Solidarności” to program, w którym studenci oraz naukowcy z całego świata poszukują odpowiedzi na pytanie o znaczenie rewolucji „Solidarności”. Razem z the Fetzer Institute (www.fetzer.org), amerykańską fundacją promującą pojednanie między narodami na całym świecie, Centrum zwraca uwagę polskich i zagranicznych elit: przywódców politycznych, intelektualistów oraz wchodzącego w dorosłe życie młodego pokolenia Europejczyków na duchowy wymiar odkryty przez „Solidarność”. Twórcza refleksja nad ideami „Solidarności” wydaje się dziś szczególnie potrzebna, aby w Europie znowu rozpalić ducha solidarności i jedności.

W konferencji udział wezmą między innymi:

 • prof. Jerzy Buzek,
 • prof. Michael Kennedy
 • prof. Zdzisław Krasnodębski
 • prof. Jacek Kurczewski
 • prof. Ryszard Legutko
 • prof. Irena Lipowicz
 • dr Jan Olbrycht
 • prof. Daniel Philpott
 • prof. Czesław Porębski
 • dr Jacek Saryusz-Wolski
 • prof. Roger Scruton 
 • dr Bogusław Sonik

Konferencja prasowa w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (Rue Stevin 139) odbędzie się 5 maja o godzinie 11:00. 

PROGRAM KONFERENCJI

Opublikowano 30.04.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.