Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Skarb Kuźni

W sobotę 8 października odbyły się drugie warsztaty Kuźni z cyklu „Projekt: życie”. Ich tematem było bogactwo.

 

 

Odwołując się do postaci bogatego młodzieńca z Ewangelii, o którym Jan Paweł II pisze w Liście do Młodych „Parati semper”, uczestnicy zadali sobie kilka ważnych pytań, jak choćby: co zrobić, żeby być szczęśliwym? Jakie są cele osobiste każdego z nas? Jak możemy je wspólnie realizować podczas tegorocznej edycji Kuźni? Odpowiedzi szukali w wymianie myśli i doświadczeń, ale także u autorytetów, przede wszystkim u błogosławionego Papieża.
 
Zastanawiali się też, co dla nich oznaczają słowa Jana Pawła II, że „młodość jest bogactwem”. I odkrywali, że ich „majątek” stanowią możliwości, które się przed nimi otwierają, liczne i często kluczowe wybory, których w tym czasie dokonują, oraz zdolność zadawania pytań. Wreszcie: ich indywidualne osiągnięcia, zalety i umiejętności.
 
To, czym każdy uczestnik może obdarować grupę, zostało spisane i umieszczone w walizce „Skarb Kuźni”. Znalazły się tam m.in.: uśmiech, dobra organizacja, odwaga, ale też pieczenie babeczek czy robienie zdjęć.
 
Kolejne warsztaty już 22 października.

 

Czytaj więcej…

Opublikowano 07.10.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.