Sensowne warsztaty Kuźni

W sobotę 22 października odbyły się kolejne warsztaty Kuźni. Tym razem słowem przewodnim był „sens”.


„Pytanie o wartość, pytanie o sens życia należy do szczególnego bogactwa młodości” – ta myśl bł. Jana Pawła II z "Listu do Młodych" stała się inspiracją spotkania. Uczestnicy zastanawiali się nad własną drogą do celu, którym jest szczęście. Pytali, jakimi wartościami na tej drodze chcą się kierować, a których antywartości muszą zdecydowanie unikać.

Jednym z elementów warsztatów była gra planszowa „Przemijanie ma sens”. Należało w niej tak pokierować swoim pionkiem – „życiem” – od narodzin do śmierci, aby na końcu osiągnąć jak najlepszy bilans dobrych i złych wartości gromadzonych podczas wędrówki po planszy.

 

Zobacz zdjęcia.

Z racji zbliżającego się Roku Seniora kuźniowicze podjęli także temat starości. Zastanawiali się nad problemem marginalizacji starszych ludzi w dzisiejszym społeczeństwie. W małych grupach dzielili się też wynikami wywiadu z wybraną przez siebie starszą osobą, przeprowadzonego przed warsztatami. Zebrane refleksje i wnioski doprowadziły ich do rozmowy o tym, w jaki sposób oni sami jako grupa Kuźni mogą pomóc seniorom.

Już we wrześniu rozpoczęta została dyskusja o celach warsztatów. Na ostatnim spotkaniu wybrano cel główny: szukanie odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób nadawać swojemu życiu sens?”.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali także krótkiej prezentacji nt. motywacji, poznając jej różne tajniki. Każdy spisał własną dezyderatę jako pomoc w realizacji osobistych celów i schował ją do koperty, którą otworzy dopiero za rok, aby sprawdzić, w jakim stopniu udało mu się zrealizować podjęte postanowienie…

Więcej informacji.

 

Dodano: