Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Personalizm – najnowsza książka CMJPII

Czym jest personalizm? Czemu zawdzięcza popularność? Na czym polega jego fenomen? Co istotnego wniósł w tę filozofię Karol Wojtyła? Na te i inne pytania odpowiada Juan Manuel Burgos w książce Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, która właśnie ukazała się nakładem Centrum Myśli Jana Pawła II.


Juan Manuel Burgos prezentuje koncepcje wybitnych myślicieli – m.in. Kanta, Kierkegaarda, Maritaina, Mouniera, Marcela i Wojtyły. Książka ta stanowi cenne kompendium filozofii, która w centrum stawia osobę. Opracowanie, godząc erudycję z jasnością przekazu, jest przystępne nie tylko dla wąskiego grona znawców, ale także dla mniej wprawnego filozoficznie odbiorcy.

więcej o książce

 

Opublikowano 26.09.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.