“Nowy feminizm” (cz. 1) – seminarium akademickie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium poświęcone nowemu feminizmowi oraz roli i zadaniom kobiety we współczesnym społeczeństwie. Będzie ono odpowiedzią na coraz mocniej promowaną politykę gender oraz propozycją „janopawłowego” spojrzenia na osobę kobiety i dar kobiecości.


 

Konwersatorium ma na celu przybliżenie głównych tez oraz społecznych implikacji nowego feminizmu opartego na antropologii Jana Pawła II, zawartej głównie w jego teologii ciała. Czytane i omawiane będą podstawowe wybrane teksty papieskie, które dały impuls do stworzenia nowego feminizmu, a następnie dzieła przedstawicielek tego nurtu myślowego. Dodatkowo przeanalizujemy strony internetowe inicjatyw zachęcających kobiety do działalności na różnych polach życia społecznego i jednocześnie odwołujących się do treści zawartych w pismach papieskich. W miarę możliwości będziemy zapraszać gości, modyfikując i dostosowując program zajęć do ich wystąpień.

dr Aneta Gawkowska, ISNS UW

 

 

 „W dziele kształtowania nowej kultury sprzyjającej życiu, kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze myśli i działania: mają stawać się promotorkami «nowego feminizmu», który nie ulega pokusie naśladowania modeli «maskulinizmu», ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku”.

Evangelium vitae, 99

 

Zapisy: Angelika Metzger ametzger@centrumjp2.pl

 

Terminy spotkań:

– 01.03
– 15.03
– 29.03
– 12.04 zaproszenie na międzynarodową konferencję z udziałem Anety Gawkowskiej, „Teologia, nauki społeczne i nowoczesność. Szczegóły TUTAJ
– 19.04
– 10.05
– 24.05
– 14.06.
 

Zapraszamy!

 

 

 


Dodano: