Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„BRIDGING THE DIVIDES”

3 listopada br., od godz. 10.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie odbędzie się całodniowa, międzynarodowa konferencja „Bridging the divides”, poświęcona roli religii w przezwyciężaniu współczesnych konfliktów. Jej głównymi gośćmi będą światowej sławy profesorowie William T. Cavanaugh z Chicago (wykład o godz. 17.00) i Thomas Ryba z West Lafayette (wykład o godz. 10.15).

Konferencja zorganizowana została przy współpracy z Muzeum Historii Polski w ramach obchodów Roku Jana Karskiego i w 30. rocznicę ogłoszenia przez Jana Pawła II adhortacji apostolskiej „Reconciliatio et paenitentia” poświęconej chrześcijańskiemu rozumieniu przebaczenia i pojednania.

Wychodząc od myśli Jana Pawła II, iż prawdziwego pokoju i przebaczenia nie da się osiągnąć bez odniesienia się do wartości nadprzyrodzonych, pragniemy przypomnieć pozytywną rolę, którą odgrywa religia w łagodzeniu i przezwyciężeniu napięć oraz konfliktów międzynarodowych. Pojednania i przebaczenia nie można bowiem widzieć wyłącznie przez pryzmat działań dyplomatycznych, gospodarczych, a nawet koniecznych niekiedy akcji militarnych, ale należy odwołać się do najbardziej naturalnych w człowieku potrzeb duchowych. Stąd coraz większą karierę w stosunkach międzynarodowych zaczyna odgrywać pojęcie „faith-based diplomacy” („dyplomacja oparta o wiarę”) spełniające pozytywną rolę podczas konfliktów w Ruandzie, Bośni, Kosowie, na Bliskim Wschodzie i w Timorze Wschodnim. Rolę religii, jako swoistej alternatywy wobec koniunkturalnej polityki dobitnie pokazuje obecność w najnowszej historii takich postaci jak Jan Karski, Dag Hammarskjöld lub Desmond Tutu, wyraźnie wskazujących na moralny i duchowy imperatyw publicznej działalności na rzecz pokoju i pojednania.

Sesja będzie znakomitą okazją do wysłuchania referatów wybitnych gości:

Prof. William T. Cavanaugh pełni funkcję dyrektora Światowego Centrum Katolickiego i Teologii Międzykulturowej (CWC&IT) przy Uniwersytetecie DePaul w Chicago. Jest jednym z najbardziej znanych badaczy problematyki konfliktów międzynarodowych I ideologicznych w postsekularnym świecie oraz autorem wielu publikacji, m.in. bestselleru „The Myth of Religious Violence: Secular, Ideology and the Roots of Modern Conflict” (2009). W języku polskim ukazała się jego książka „Pożarci: Gospodarka a powołanie chrześcijańskie” (Wydawnictwo Fronda, 2010).

Thomas Ryba jest filozofem religii, wykładającym na Purdue University w West Lafayette (USA). W swojej pracy naukowej szczególnie interesuje się związkami pomiędzy naukami społecznymi (głównie socjologią) i teologią.  

PEŁNY PLAN KONFERENCJI

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela: Monika Gabriela Bartoszewicz mbartoszewicz@centrumjp2.pl

Opublikowano 19.10.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.