Logos zaangażowany startuje!

W Centrum Myśli Jana Pawła II rozpoczyna się kolejny cykl akademickich seminariów papieskich „Logos Zaangażowany”. Poprowadzi je m.in. dr Michał Łuczewski, adiunkt w Zakładzie Metodologii Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii UW. Tematem spotkań w bieżącym semestrze będą

"Naukowe kryptoteologie. Ukryte wartościowanie w antropologii, historii, psychologii i socjologii." Zajęcia są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.


W kolejnym semetrze ruszą warsztaty dziennikarskie oraz seminarium z nowego feminizmu!

 

Podczas obecnego seminarium uczestnicy skupią się przede wszystkim na tym, w jaki sposób wartościowanie przenika do formułowania wyjaśnień, opisów i definicji; to znaczy, w jaki sposób konstruuje się definicje danych podmiotów społecznych (Polaków, Żydów, Niemców, Rosjan etc.), a także opisy i wyjaśniania ich poglądów i działań, które posiadają wartościujące konsekwencje w postaci jawnych bądź ukrytych ocen tych podmiotów. W tym sensie będzie to przyczynek do analizy dyskursu akademickiego. Głównym przedmiotem analizy będzie dyskurs poszczególnych stron największych debat historycznych wokół książek Jana Tomasz Grossa („Sąsiedzi” wyd. 2000, „Strach” wyd. 2008, „Złote żniwa” wyd. 2011), które – zarówno debaty, jak i książki – stanowią wyrazisty przykład przenikania wartościowań do argumentacji naukowców. Będzie to zatem również przyczynek do socjologii pamięci i socjologii intelektualistów, którzy w sposób aktywny kształtują wizję i ocenę przeszłości. Zajęciom będzie także przyświecał cel praktyczny: rekonstrukcja uniwersum możliwości definiowania, opisu i wyjaśniania rzeczywistości społecznej, z których to możliwości korzystają historycy, socjologowie, antropologowie etc. w swej praktyce badawczej. Warto wskazać, w jaki sposób konstruują definicje, opisy i wyjaśnienia, których zamierzoną bądź niezamierzoną konsekwencją jest wartościowanie rzeczywistości społecznej. W ten sposób można by uzyskać większą samoświadomość procesu badawczego i tym samym zbliżyć się do ideału nauki refleksyjnej (zob. Bourdieu i Wacquant 2001).

Na tej podstawie uczestnicy skonstruują kwestionariusz pytań badawczych, który następnie posłuży do analizy empirycznej tekstów naukowych. Sama zaś analiza korzystać będzie z kodowania, a więc metody, która swoje korzenie ma w teorii ugruntowanej. Uczestnicy zajęć będą zachęcani do znajdowania własnych przykładów wartościowania w nauce, a także do korzystania z programów analizy danych jakościowych (Atlas.ti) oraz z metody wnioskowania QDA.

Zajęcia punktowane są w systemie ECTS.

 

 

Michał Łuczewski – doktor socjologii, psycholog, adiunkt w Instytucie Socjologii  UW,    autor licznych publikacji w czasopismach socjologicznych ("Kultura i   Społeczeństwo",  "Studia Socjologiczne"), antropologicznych ("Konteksty. Polska   Kultura Ludowa",  "Ethnologia Polona"), historycznych ("Kwartalnik Historyczny") i   filozoficznych ("Edukacja  Filozoficzna", "Przegląd Humanistyczny", "Teologia   Polityczna"). Stypendysta im. Józefa  Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku   (Wiedeń) i visiting scholar na Uniwersytecie  Columbia (Fulbright). Publicysta zajmujący się obecnym kształtem życia społecznego w Polsce.

 

 

Dodano: