Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Podsumowanie konferencji naukowej w Oxfordzie

Zagadnienia wokół Transhumanizmu, posthumanizmu i supernaturalizmu były tematem konferencji jaka odbyła się w Oxfordzie w dniach 6-7 lipca 2018. Centrum Myśli Jana Pawła II wraz z Ian Ramsey Centre for Science and Religion (IRC) oraz Faculty of Theology and Religion, Oxford University było współorganizatorem wydarzenia.

Postępy w dziedzinie genetyki, robotyki, informatyki i nanotechnologii (GRIN) w ostatnich kilkudziesięciu latach wywołały wielkie spekulacje na temat przyszłości ludzkości.
W jaki sposób te zmiany wpływają na odwieczne pytania stawiane przez filozofię i teologię? Kim jesteśmy, a może czym? Co możemy wiedzieć, a co jest niedostępne poznaniu? Czego mogę się spodziewać w związku z rozwojem nowych technologii? A co z nowymi pytaniami podniesionymi przez same technologie? W jaki sposób perspektywa technologicznej transcendencji wiąże się z teologiczną transcendencją, szczególnie nadnaturalizowaną ludzkością? Konferencja skupiła ekspertów z różnych dziedzin, którzy próbowali odpowiedzieć na powyższe pytania. Ze swoimi odczytami przyjechali profesorowie z Uniwersytetów w Pensylwanii, Saint Louis, John Carrol, Cambridge, Oxford, Uniwersytet Warszawski i innych. Dr Michał Łuczewski – dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II wygłosił referat pt. Conversion, Coercion, and Transhumanism. W panelu z prof. Agnieszką Nogal wystąpił także dr Jonathan Price – fellow w Centrum.

Centrum Myśli Jana Pawła II jest szczególnie zainteresowane problematyką konferencji, ponieważ definicja osoby ludzkiej i równoległy rozwój etyki oraz technologii cywilizacyjnej stanowił jeden z ważniejszych filarów nauczania papieża Polaka. A przecież integralność osoby, jej duchowo-cielesność są kwestionowane przez ruchy transhumanistów. Zagadnienia badawcze rozpoczęte w trakcie trwania konferencji będą kontynuowane przez zespół naukowy Centrum.

Rozwój, który nie obejmuje wymiarów kulturowych, transcendentnych i religijnych człowieka i społeczeństwa, im bardziej nie uznaje istnienia takich wymiarów i nie dostrzega w nich własnych celów i priorytetów, tym mniejszy ma wkład w prawdziwe wyzwolenie. Istota ludzka jest całkowicie wolna tylko wówczas, gdy jest sobą w pełni swoich praw i obowiązków; to samo trzeba powiedzieć o całym społeczeństwie. (Solicitudo rei socialis, 46).

Opublikowano 24.07.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły?

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.