Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konferencja „Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II po Franciszka”

„Dialog leży na jedynej drodze do samospełnienia człowieka: zarówno poszczególnych osób, jak też każdej ludzkiej wspólnoty” – pisał Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint, przywołując myśl Pawła VI z wcześniejszej o lat trzydzieści encykliki Ecclesiam suam. Dialog bowiem „nie jest tylko wymianą myśli, ale zawsze w jakiś sposób «wymianą darów»” [US 28]. Podejmując tę ideę swojego patrona Centrum Myśli Jana Pawła II przyjęło zaproszenie do współorganizowania wraz z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia konferencji „Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka”, która miała miejsce w dniach 6-7 listopada na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 

Konferencja stała się przestrzenią spotkania przedstawicieli świata nauki, dyplomacji i publicystyki z reprezentantami Kościoła prawosławnego oraz greko- i rzymskokatolickiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi emerytowany prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, przedstawiciel Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan o. Hyacinte Destivelle OP, była premier Polski i ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz  Kondrusiewicz, zwierzchnik białoruskich grekokatolików archimandryta Jan Sergiusz Gajek oraz profesorowie Rocco Buttiglione, Mirosław Marynowicz i Andriej Zubow. 

W trakcie konferencji wyraźnie wybrzmiała ciągłość zaangażowania na rzecz dialogu ekumenicznego, obecna w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego od czasu Soboru Watykańskiego II, a w różnych formach, zgodnie z osobistymi charyzmatami, realizowana przez kolejnych papieży. W szczególny sposób podkreślone zostało znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II, który zarówno ze względu na długi czas pełnienia swojej posługi i wielość podejmowanych w tym czasie inicjatyw, jak i głębokie zakorzenienie w kulturze i doświadczeniach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyczynił się do głębokich przemian w sferze wzajemnego pojednania i budowanego na nim porozumienia. Niezwykła wrażliwość Jana Pawła wyjątkowo przejawiała się w jego orientacji na jak najszerzej pojmowane dobro wspólne, oparte na poszanowaniu godności i podmiotowości każdego człowieka, wspólnoty religijnej i narodowej. Ta właśnie postawa koncentrowania się na dostrzeganiu w każdej osobie i każdej wspólnocie dobra i rzeczywistości wzajemnego daru stanowi o prawdziwej skuteczności realizowania jedności w każdym jej wymiarze.

Opublikowano 14.11.2017

ZOBACZ RÓWNIEŻ

10 lipca rozpoczyna się III Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, który tym razem skupia się na produkcjach z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii i Wietnamu. Do końca miesiąca trwa także rekrutacja dla uczniów do programu stypendialnego m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Rejestracja wykładu
Zachęcamy do obejrzenia rejestracji wykładu „Współczesne nieszczęścia demokracji” na kanale YouTube Centrum Myśli Jana Pawła II.
czego wynika przebodźcowanie? Jaką rolę odgrywa zmęczenie w naszych relacjach?Jak wyjść z kołowrotka codzienności? Na czym polega terapia ericksonowska? I gdzie w tym wszystkim jest nadzieja?
„Obserwatorium idei: inspiracje” to projekt zainicjowany w 2023 roku, w ramach którego organizujemy spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.