Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Konferencja „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”

Eksperci ze wszystkich kontynentów debatowali na temat wpływu pontyfikatu Jana Pawła II na Polskę, Europę i świat.

 2018 rok to rocznica 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża. Nie ma wątpliwości, że zarówno sama jego osobowość jak i czas  pontyfikatu miały wpływ na Kościół katolicki. Równie ważne aspekty tego pontyfikatu to pytania o wpływ Jana Pawła II na struktury społeczne, decyzje polityczne – strategiczne w wymiarze globalnym. Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy zorganizowało międzynarodową konferencję „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”, która odbyła się 25 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas konferencji  przedstawiciele wszystkich kontynentów świata próbowali odpowiedzieć na pytania o to, w jaki sposób pontyfikat Jana Pawła II oddziaływał na społeczeństwa poszczególnych części świata – w szczególności w wymiarze kulturowym i społecznym.

Poprzez międzynarodową konferencję chcemy poszukać odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób tożsamość Karola Wojtyły, kształtowanego przez polskich poetów, intelektualistów, twórców życia społecznego, wpłynęła na charakter jego pontyfikatu, a w konsekwencji – na losy całego świata – powiedział Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. Chcemy ponadto dokonać intelektualnej weryfikacji dziedzictwa Jana Pawła II – dodał Senk.

Wśród zaproszonych gości konferencji byli: prof. Pablo Perez Lopez, Ajay Nelson D’Silva, Joseph Ritho Mwaniki, ks. prof. Jan Mikrut, prof. Jan Żaryn, dr hab. Paweł Skibiński oraz  dr Andrzej Grajewski.

W drugiej części międzynarodowej konferencji, w otwartej debacie z udziałem ks. prof. Roberta Skrzypczaka, prof. Krzysztofa Koehlera oraz dr. Pawła Kowala uczestnicy dyskutowali o dziedzictwie Jana Pawła II w 40. rocznicę jego wyboru na papieża. Debata zorganizowana została w siedzibie organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wyjątkowy pontyfikat

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat. Jako zwierzchnik Kościoła katolickiego oraz przywódca państwa Watykan papież łączył funkcje duszpasterskie, czuwał nad przekazem dogmatycznym, ale równocześnie działał na poziomie dyplomacji i polityki.
Już w pierwszych latach pontyfikatu stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej  rozszerzyły się o 88 nowych państw. Na audiencjach w Watykanie Jan Paweł II przyjął ponad 400 szefów państw oraz koronowanych głów, prawie 200 premierów
i tyle samo ministrów spraw zagranicznych. Dziennie wygłaszał 3-4 przemówienia.
Mianował około 2/3 światowego episkopatu. Dokonał 482 kanonizacji i ponad 1300
beatyfikacji. Był inicjatorem kilku ważnych inicjatyw duszpasterskich takich jak Światowe Dni Młodzieży czy Światowe Spotkania Rodzin oraz religijnych jak Światowy Dzień Modlitw o Pokój z udziałem przedstawicieli 13. religii – Asyż, 27 X 1986 r.[1]

To pod patronatem i z udziałem Jana Pawła II miały miejsce rozmowy w Castel Gandolfo, w których brali udział najwybitniejsi intelektualiści drugiej połowy XX wieku: Gadamer, Ricoeur, Levinas, Kołakowski, Miłosz. W jednym miejscu i czasie spotykali się myśliciele o różnych poglądach, rzadko katoliccy, często krytyczni wobec Kościoła katolickiego.

Za jego pontyfikatu miały miejsce wielkie kryzysy pokojowe we wszystkich niemalże częściach świata. Równocześnie pontyfikat ten towarzyszył upadkowi muru berlińskiego czy powstaniu Solidarności w Polsce. W wymiarze polskim znaczenie miały pierwsze papieskie podróże apostolskie do ojczyzny, ale także fakt, że papież Polak cieszył się niemal od początku światowym autorytetem.

Ocena pontyfikatu dla współczesności – czy realna?

Kiedy zastanawiamy się nad przestrzeniami oddziaływania Jana Pawła II na społeczeństwa poszczególnych części świata – Europy, Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, w szczególności w wymiarze kulturowym i społecznym podkreślić należy główne przekazy jego nauczania: antropologia skoncentrowana na godności osoby ludzkiej, poszanowanie wolności i wartości życia, dialog ukierunkowany na budowanie cywilizacji miłości – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. I dodaje: 4. pielgrzymka papieża do Polski w 1991 roku, do wolnej od 2 lat Polski, udowodniła, że w nowej rzeczywistości Jan Paweł II wciąż jest dla Polaków ważny zarówno jako polityczny lider narodu, jak też duchowy nauczyciel. Dlatego podczas tej konferencji zadajemy sobie pytanie, na ile realna jest dziś obiektywna ocena jego pontyfikatu dla tych nowych czasów.

[1] Od 2017 roku Centrum Myśli Jana Pawła II organizuje festiwal Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju; więcej na muzykawiary.pl

 

Opublikowano 30.09.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online