Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Każdy licealista może być częścią „Kuźni”

Wielu z nas zadaje sobie pytanie: Jak postępować, żeby życie miało sens? Planujesz naukę, sylwestra, wakacje, maturę, studia, później pracę i rodzinę. Czy życie daje się zaplanować w całości? Czy życie to nauka, przyjaciele, rodzina i praca, a może czegoś tu brakuje? Przecież, jak mówił Jan Paweł II: „nie żyje się, nie kocha się i nie umiera na próbę”.


Wobec tych wątpliwości w Centrum Myśli Jana Pawła II odbędą się kolejne warsztaty z cyklu „Kuźnia”, tym razem pod tytułem „Projekt: życie”.
 
Okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego „ja”. Stopniowo, krok po kroku odsłania się przed światem wewnętrznym potencjał, z którego w przyszłości może zrodzić się człowieczeństwo. Niezwykły – bo niepowtarzalny, wypełniony sensem – projekt życia. Tak mówił o nim Jan Paweł II, dodając, że pełnią życia jest „samourzeczywistnienie”. Jest to, wyjaśniał w „Liście do Młodych” z 1985 roku, bogactwo odkrywania, a zarazem planowania, wybierania, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji, które mają znaczenie dla przyszłości.

 

Co zatem niosą za sobą warsztaty „Kuźni”?

Na wstępie, lekturę wspomnianego „Listu do Młodych”, w którym papież przedstawia propozycję „projektu życia” realizowanego czasem w małych działaniach, lecz mających duże znaczenie. Po drugie, odbędzie się „Papieska Kuźnia Menedżerów”, czyli warsztat umiejętności współpracy w zespole. Na koniec, uczestnicy „Kuźni” wezmą udział planowaniu zadań, które potem będą realizowane w zespole.

Więcej o projekcie: TUTAJ. Zapraszamy!

 

Opublikowano 09.11.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.