Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia

„Trzeba tę iskrę bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.”

Symboliczna „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” stanowi odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego z homilii z 17 sierpnia 2002 roku: „Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, ze stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście (por. Dzienniczek, 1732). Trzeba tę iskrę bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

30 marca o godz. 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się Msza św. celebrowana przed kard. Stanisława Dziwisza, w trakcie której delegacje reprezentujące wszystkie diecezje w Polsce odbiorą lampiony z ogniem zapalonym przez Jana Pawła II w dn. 16 grudnia 2003 r. jako symbolem Iskry Bożego Miłosierdzia. Następnie „Iskra” zostanie przekazana do poszczególnych parafii. 27 kwietnia, w dzień kanonizacji, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia ta „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” zostanie przekazana wiernym we wszystkich parafiach w Polsce, a także instytucjom działającym na ich terenie (szkołom, szpitalom, więzieniom). Będzie to wyraz duchowej łączności wszystkich wiernych z Janem Pawłem II.

Jednym z duchowych punktów przygotowań do kanonizacji będzie także zbieranie podziękowań, próśb i postanowień związanych z kultem Jana Pawła II. Wiele osób kieruje do Boga modlitwy za pośrednictwem Jana Pawła II. Chcemy je zebrać w formie księgi (technika mikrodruku) oraz przekazać w czasie Mszy św. kanonizacyjnej w Watykanie jako duchowy dar Polaków.

Wszelkie dodatkowe informacje na stronie: www.iskramilosierdzia.pl

 

Dodano: