Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

John Paul II Memorial Lecture: DIVINE SPIRIT AND HUMAN FREEDOM – prof. Michael Welker

Michael Welker – jeden z najważniejszych współczesnych teologów. Od lat związany z uniwersytetem w Heidelbergu, dyrektor tamtejszego Centrum Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Teologii. 
 
 
W swojej pracy skupia się na teologii fundamentalnej (chrystologia, pneumatologia, eschatologia) i biblistyce. Michael Welker jest jednym z pionierów zwrotu postsekularnego, a jego praca naukowa zachwyca szerokością perspektyw i nieustannym przekraczaniem granic. Teologia nie jest dla niego zamkniętą dyscypliną, ale źródłem dialogu z naukami o życiu, prawem i naukami społecznymi. Jako taka pozwala ona zrozumieć świat późnej nowoczesności z jego autonomizujacymi się systemami społecznymi i dominacją pieniądza. Dekady działalności na rzecz ukazania uniwersalnego znaczenia teologii uczyniły Welkera jednym ze światowych animatorów i ekspertów w dziedzinie związków wiary i wiedzy, zapraszanego na gościnne profesury m.in. na uniwersytet Harvarda, Princeton i Cambridge.
 
Prof. Welker wydał ostatnio: „The End of the World and the Ends of God. Science and Theology on Eschatology” (Harrisburg, 2010; tłumaczenia: koreański i chiński); „The Theology and Science Dialogue: Past and Future” (2014, Peter Lang); „Concepts of Law in Science, Legal Studies, and Theology” (2013, Mohr Siebeck); „The Depth of the Human Person: A Multidisciplinary Approach” (2014, Eerdmans); „Money as God? The Monetization of the Market and its Impact on Religion, Politics, Law, and Ethics” (2014, Cambridge). 
 
Michael Welker jest uczniem Jürgena Moltmanna i reprezentuje teologię protestancką, sięgającą Karla Bartha, Dietricha Bonhoeffera i Friedricha Schleiermachera. W swoim wykładzie „Divine Spirit and Human Freedom”, upamiętniającym Jana Pawła II, odwoła się do encykliki „Dominum et Vivificantem” i pokaże związek personalizmu z teologią trynitarną.

 

7 grudnia, godz. 18:00
Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11, Warszawa 

Opublikowano 01.12.2015

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.