„Jan Paweł II – człowiek dialogu” seminarium

Jana Pawła II często określano mianem „papież dialogu”. Zapraszamy na seminarium, które będzie całościowym przeglądem ukierunkowanej na dialog postawy Karola Wojtyły Jana Pawła II.


 

Każde spotkanie:

# będzie poświęcone wybranemu zagadnieniu – np. wiara jako dialog, małżeństwo jako dialog, dialog ekumeniczny, dialog międzyreligijny, dialog Kościoła z kulturą współczesną;

# będzie poprzedzone lekturą wybranych tekstów Jana Pawła II i współczesnych opracowań z danej dziedziny;

# będzie okazją do:

  – przedstawienia i zrozumienia wybranego zagadnienia w ujęciu Jana Pawła II oraz porównania go z ujęciem proponowanym przez Benedykta XVI,

   – dyskusji nad obecnymi wyzwaniami w danej dziedzinie.

Na spotkaniach będziemy gościć wybitnych specjalistów z zakresu omawianej tematyki.

 

Warunkiem udziału w seminarium jest gotowość do czytania zadanych lektur i udział w dyskusji na ich temat. Uczestnicy spotkań będą też proszeni o przygotowywanie referatów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z syllabusem, który znajduje się na dole strony. 

 

Zbigniew Nosowski redaktor naczelny miesięcznika „WIĘŹ”, dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, dwukrotny audytor Synodu Biskupów, były konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich, autor książek Parami do nieba, Szare a piękne, Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II.

 

Zajęcia rozpoczynają się 27 lutego i będą odbywać się co dwa tygodnie w poniedziałki.

 

Zapisy: Angelika Metzger ametzger@centrumjp2.pl

 

 

Dodano: