„Inkubator Miłosierdzia” od nowa!

„Inkubator Miłosierdzia”, program wolontariacki skierowany do studentów, rozpoczął kolejną edycję.


Dla Piotra Taradajko, laureata stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, niezwykłe jest, że stypendium nie ogranicza się do pomocy materialnej, ale pociąga za sobą opiekę nad osobistym rozwojem każdego stypendysty. Centrum Myśli Jana Pawła II oferuje wiele projektów. – Dzięki nim wdrażamy w życie to, co mówił do nas Jana Paweł II – wyjaśnia. – W ramach projektu „Inkubator Miłosierdzia” stypendyści pomagają osobom starszym, żyjącym często bez nadziei w hospicjum, ciężko chorym. Towarzyszą niepełnosprawnym w spacerach, rozmowach, czytają im na głos. Pomagają dzieciom w domach dziecka, w świetlicach, tym mianowicie, którzy w różnych ośrodkach czekają na pomoc korepetytora.

To, w jaki sposób stypendyści angażują się w pomoc innym, można zobaczyć w materiale poniżej. Więcej o „Inkubatorze Miłosierdzia”: TUTAJ. Przyłącz się do nas! 🙂

 

Dodano: