Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Informacja dla stypendystów

Drodzy stypendyści!

Uprzejmie informujemy, że na początku marca otrzymacie druki PIT 8C z Urzędu Miasta, na podstawie których będziecie mogli rozliczyć się ze stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z urzędem skarbowym. W tej chwili są one wysyłane, więc prosimy o cierpliwość.


Czy każdy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym? Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda sytuacja jest inna np.: stypendyści mogą otrzymywać stypendium w różnych kwotach, mogą mieć jakieś dodatkowe dochody lub rozliczać się z rodzicami.
Odpowiedzi warto szukać w swoim urzędzie skarbowym. Będziecie mieli wtedy jasność.

Jednocześnie informujemy, że w momencie składania wniosku na kolejny okres stypendialny, PIT 8C stanowi podstawę do odliczenia kwoty stypendium od dochodu kandydata. Jest to związane z faktem, że stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II  otrzymane za poprzedni rok kalendarzowy, nie jest wliczane do dochodu kandydata.
 

Opublikowano 27.02.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online