Informacja dla stypendystów

Drodzy stypendyści!

Uprzejmie informujemy, że na początku marca otrzymacie druki PIT 8C z Urzędu Miasta, na podstawie których będziecie mogli rozliczyć się ze stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II z urzędem skarbowym. W tej chwili są one wysyłane, więc prosimy o cierpliwość.


Czy każdy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym? Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każda sytuacja jest inna np.: stypendyści mogą otrzymywać stypendium w różnych kwotach, mogą mieć jakieś dodatkowe dochody lub rozliczać się z rodzicami.
Odpowiedzi warto szukać w swoim urzędzie skarbowym. Będziecie mieli wtedy jasność.

Jednocześnie informujemy, że w momencie składania wniosku na kolejny okres stypendialny, PIT 8C stanowi podstawę do odliczenia kwoty stypendium od dochodu kandydata. Jest to związane z faktem, że stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II  otrzymane za poprzedni rok kalendarzowy, nie jest wliczane do dochodu kandydata.
 

Dodano: