Imieniny Karola Wojtyły

 

4 listopada Karol Wojtyła obchodził imieniny. Jego patronem był żyjący w XVI w. św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu.


 
Św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu żył w latach 1538-1584. Był członkiem Kongregacji Soboru, nadzorującej wprowadzanie reform po Soborze Trydenckim, a w szczególny sposób troszczył się o kapłanów, otworzył m.in. wyższe seminarium duchowne w Mediolanie, szkołę wyższą filozofii i teologii. Prowadził także ochronki i sierocińce oraz szkoły żeńskie. Ciało św. Karola spoczywa w krypcie katedry mediolańskiej w kryształowej trumnie pod ołtarzem głównym. Papież Paweł V kanonizował go w 1610 r.
 
 
W 1977 roku Karol Wojtyła tak pisał o swoim świętym patronie: „Na św. Karola Boromeusza patrzymy jako na wzór osobowy, niełatwy do naśladowania. Jest on jako święty szczególnym dziełem Łaski, owocem Odkupienia. Równocześnie jest świadkiem historii, która swym najgłębszym nurtem płynie jako dzieje zbawienia ludzi, społeczeństw i epok. Patrząc w stronę jego epoki, wmyślając się w dzieje jego życia, pragniemy włączyć się w ten sam nurt na dzisiejszej długości fali”.
Dodano: