Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

GiGanci przygotowują spektakl!

Podczas sobotnich warsztatów (5 lutego), w ramach projektu GiGanci, młodzież biorąca udział w spotkaniu podsumowała dotychczasowe spotkania. Od października 2010 roku na warsztatach dyskutowano o: solidarności, miłości bliźniego, służbie drugiemu człowiekowi, uczciwości, szczerości, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz patriotyzmie i wierności narodowemu dziedzictwu.


Wartości, o których mówił Jan Paweł II podczas zjazdu młodzieży w 1989 roku, stały się jednocześnie tematem cyklicznych spotkań, a finalnie – będą podstawą spektaklu, który zakończy warsztaty. Pojawiły się już tytuł oraz bohaterowie. Na efekty twórczej pracy trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Następne spotkanie 5 marca!

Opublikowano 09.02.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.