Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dzień Wojska Polskiego

W dniu święta Wojska Polskiego przypominamy słowa Jana Pawła II skierowane do polskich żołnierzy podczas wizyty w Koszalinie w 1991 roku.


 

„Ci wszyscy, którzy sprawie ojczyzny oddani, służą w wojsku, niech uważają siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności narodów”. (Gaudium et spes, 79)

Jan Paweł II po raz pierwszy przemawiał na specjalnym spotkaniu z żołnierzami Wojska Polskiego 2 czerwca 1991 roku w Koszalinie: „Po raz pierwszy dane mi jest — podczas odwiedzin w Ojczyźnie — przemawiać do żołnierzy na specjalnym spotkaniu. Budzi to we mnie szereg wspomnień, refleksji i uczuć, które sięgają głęboko w przeszłość — moją osobistą oraz w historię mojego narodu, historię Polski”.

 

Szczególną uwagę zwrócił na symbolikę sztandaru, obecnego przy każdej uroczystości państwowej: „Kompania honorowa, która dzierży sztandar państwa, staje się szczególnym wyrazem suwerenności tego państwa. Przy powitaniu gość odwiedzający dany kraj pochyla się przed tym sztandarem. W ten sposób oddaje cześć społeczeństwu, które w tym godle wyraża swą tożsamość. Sztandar w każdej formacji wojskowej jest szczególnym symbolem nie tylko danej jednostki, ale też ojczyzny, której sprawie szczególnie oddani są ci, którzy pełnią służbę wojskową”.

Jan Paweł II wskazywał na potrzebę szczerego oddania się służbie Ojczyzny, a nie bezdusznego stawania się na rozkaz. Przypominał historię Wojska Polskiego, które jeszcze silniej zacieśniło więzy miłości do Ojczyzny podczas II wojny światowej. Tej silnej więzi służby i miłości do kraju potrzeba także i dziś: „Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością Ojczyzny”.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego „nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć, by środki pokojowych rokowań były zawsze skuteczne i przynosiły pokój. Pokój dla całego świata. Życzę, by armia polska i wszystkie inne armie służyć mogły w pokoju swoim narodom i ojczyznom”. Jan Paweł II
 

Opublikowano 14.08.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 5 czerwca odbędzie się zamknięta debata ekspercka poświęcona rozumieniu sprawczości politycznej.
Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.