Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kościele w Polsce obchodzony jest Dzień Świętości Życia. W całym kraju odbywają się marsze, konferencje oraz modlitwy w intencji życia. Można także dołączyć do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą. 


W Warszawie centralne uroczystości archidiecezjalne skupione będą wokół mszy św. pod przewodnictwem abpa Kazimierza Nycza w kościele Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10. Po mszy odbędzie się marsz „Światło dla życia” na plac Piłsudskiego. Organizatorzy proszą o zabranie świec lub zniczy.  

Dzień Świętości Życia został ustanowiony, podobnie jak Narodowy Dzień Życia, w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II zawarte w art. 85 encykliki Evangelium Vitae:

„W tym kontekście proponuję, nawiązując także do sugestii Kardynałów zgromadzonych na Konsystorzu w 1991 r., aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”.

W Polsce uchwałę o ustanowieniu Dnia Świętości Życia podjęto w 1998 roku na 293. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski.

 

 

Opublikowano 24.03.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II