Centrum Myśli Jana Pawła II na konferencji o dialogu w Lillehammer

Centrum Myśli Jana Pawła II uczestniczyło w zjeździe około 100 przedstawicieli instytucji zajmujących się wprowadzaniem pokoju poprzez dialog.

Uczestnicy z 22 krajów świata w tym dyplomaci, badacze, praktycy dialogu przez 4 dni rozmawiali o tym w jaki sposób dialog może przyczynić się do budowania trwałego pokoju i zapobiegać przyszłym konfliktom. Zakreślono kilka kluczowych przestrzeni, które odpowiadały specjalizacjom zaproszonych mówców: dialog włączający jako działanie długoterminowe; radzenie sobie z zemstą w dialogu i pojednaniu; promocja ludzkiej godności w kontekście przymusowych przesiedleń i migracji; kobiety podstawowym filarem pokoju w sprawach globalnych – (badania pokazują, że przywództwo kobiet i ich aktywny udział w procesach pokojowych zapewnia długotrwałość  wypracowanych rozwiązań i decyzji); Rezolucja Rady Bezpieczeństwa na temat młodzieży (600 milionów młodych ludzi żyje na terenach niestabilnych i dotkniętych konfliktami), sportowcy jako ambasadorowie pokoju.

Organizatorem była norweska organizacja Nansen Center for Peace and Dialogue, której zespół był kilkukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Metodologia pracy Nansen Center for Peace and Dialogue jest obecna w nauczaniu Jana Pawła II. Dialog o którym wielokrotnie mówił papież rozpoczyna się od aktywnego wsłuchania się i otwarcia na zrozumienie rozmówcy. Dialog ma swoje uzasadnienie nie tylko jako droga komunikacji czy też nabyta kompetencja. Wynika z szacunku do osoby i jej afirmacji. W wymiarze moralnym jest oznaką pokory w poszukiwaniu prawdy w życiu wspólnotowym.

Dodano: