Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Debata o sekularyzacji Europy Zachodniej – podsumowanie spotkania z prof. Gregorym

28 maja 2018 r. w Centrum Myśli Jana Pawła II odbyło się seminarium poprowadzone przez prof. Brada Gregory’ego z Uniwersytetu Notre-Dame (USA) poświęcone sekularyzacji kultury zachodniej, postrzeganej jako niezamierzony efekt XVI-wiecznej reformacji.

Aby wyjaśnić główne cechy dzisiejszej Zachodniej cywilizacji jako niezamierzonego produktu różnych przekształceń średniowiecznego chrześcijaństwa, należy nie tylko zbadać odległą przeszłość, lecz także zrozumieć, skąd pochodzą założenia, które leżą u podstaw współczesnego intelektualizmu. Do tych założeń należą między innymi wykluczenie Boga, zrelatywizowanie doktryny i upodmiotowienie moralności.

Prof. Gregory przedstawił główne założenia swojej tezy zawartej w książce, „The Unintended Reformation”. Opisał w niej, w jaki sposób protestancki indywidualizm i zasada sola scriptura przyczyniły się do późniejszego zeświecczenia kultury i życia publicznego w Europie.

Wykład amerykańskiego Gościa wywołał ożywioną debatę, w której udział wzięli m. in. prof. Andrzej Zybertowicz, dr Michał Warchala i prof. Krzysztof Meissner, prof. Krzyszof Koseła, prof. Tomasz Dołęgowski, prof. Michał Gierycz.

Opublikowano 30.05.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.