Ciało, które jest (o)sobą

Dyskusja o ciele, tożsamości, granicach, które łatwo przekroczyć – to spotkanie wokół najnowszej książki prof. Jarosława Kupczaka (OP) – „Teologiczna semantyka płci”.

Feminizm różnicy a feminizm egalitarny, chrześcijańska refleksja nad ciałem, kobiecy wymiar stworzenia, ojcostwo i macierzyństwo wg Wojtyły a problem detronizacji ojca to tylko niektóre z punktów, których będzie dotyczyć dyskusja. Książka uzasadnia tezę, że w objawieniu biblijnym płeć jest podstawowym alfabetem, za pomocą którego Bóg mówi o sobie samym. Różnica płci wskazuje na tajemnicę Trójjedynego Boga. Unieważnienie i relatywizacja różnicy płci w dzisiejszej kulturze może stwarzać poważny problem dla procesu orzekania o sobie samym i o Bogu. Czy jednak tezy stawiane w książce dominikanina mogą pomóc dzisiejszemu społeczeństwu w postrzeganiu spraw płciowości, gender, ról społecznych oraz odwiecznego planu Boga względem człowieka? O to spierać się będą goście tego spotkania!

Data: 27 lutego 2014
Godzina: 19.00
Miejsce: 1Piętro, ul. Foksal 11, Warszawa, lok. 30

Panelistami będą:

 • o. prof. Jarosław Kupczak (UPJPII); 
 • dr Maria Chodyko (WFCh UKSW).
 • dr Arleta Galant (IP Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Aneta Gawkowska (ISNS UW); 
 • debatę poprowadzi red. Ewa Karabin („Więź”).

 

 

 

 • o. prof. Jarosław Kupczak – dominikanin, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dyrektor krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II oraz kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym UPJPII. Broniąc pracę doktorską pt.: The Human Person as an Efficient Cause in the Christian Anthropology of Karol Wojtyła ukończył studia doktoranckie w Waszyngtonie. Wykłada również w Istituto Giovanni Paolo II w Rzymie. Visting professor w Cattedra Wojtyla, Pontificia Università Lateranense w Rzymie, na Uniwersytecie św. Tomasza Angelicum w Rzymie oraz John Paul II Institute for Studies on Mariage and Family w Melbourne (Australia). Mieszka w Krakowie.
 • dr Arleta Galant – pracuje w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego jako adiunkt w Zakładzie Literatury Polskiej XX Wieku. Wykładowczyni Gender Studies UW (rok 2004 i 2006) oraz studiów o kulturowej i społecznej 

  tożsamości płci (USZ). Autorka szkiców i recenzji publikowanych na łamach m.in. Ruchu Literackiego, Arkusza, Twórczości, FA-artu, Kresów. Stała współpracowniczka Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogranicza. Feministka III fali. 

  Mieszka w Szczecinie.

 • dr Maria Chodyko – historyk sztuki, doktor filozofii, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, absolwentka seminariów z teologii ciała i nowego feminizmu, prowadzonych w Centrum Myśli Jana Pawła II. Zainteresowania: filozofia, sztuka, estetyka, historia idei, literatura humanizmu renesansowego. Mieszka w Warszawie.
 • dr Aneta Gawkowska – adiunkt w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa ISNS Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada też w Collegium Civitas. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Notre Dame University (USA). Z Centrum Myśli Jana Pawła II współpracuje od 2006 r., gdzie prowadziła m.in. seminaria z teologii ciała i z nowego feminizmu. Zainteresowania naukowe: filozofia społeczna i polityczna, teorie komunitarystyczne, nowy feminizm, teologia ciała. przedstawicielka nowego feminizmu (papieskiego). Mieszka w Warszawie.

Debatę poprowadzi:

 • Ewa Karabin – absolwentka studiów teologiczno-dziennikarskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sekretarz Laboratorium WIĘZI, redaktorka WIĘZI. Współautorka książki „Pamięć, która łączy. Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem”, publikowała także w Tygodniku Powszechnym. Pasjonatka słowa pisanego, czytanego i mówionego. Mieszka w Warszawie.

 

Patroni medialni:
gosc logoZ powodu usterki technicznej transmisja na żywo debaty „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?” została przerwana. Pełny zapis debaty zostanie udostępniony w tym miejscu oraz na kanale Youtube CMJP2 w ciągu kilku najbliższych godzin.

Za powstałą sytuację szczerze przepraszamy.

Zapraszamy 21 września o godz. 18.00 na debatę „Ubóstwo energetyczne. Jak je pokonać?”. Wezmą w niej udział: Jakub Wygnański (Fundacja Stocznia), Natalia Kołodyńska-Magdziarz (Nowa Konfederacja), Kamil Lipiński (Magazyn Kontakt). Spotkanie poprowadzi Magdalena Kadziak.

Naukowcy i działacze klimatyczni jednogłośnie wskazują, że bez powstrzymania kryzysu klimatycznego w przeciągu kilku dekad czekać nas może koniec naszego świata. Jednocześnie dla wielu osób i rodzin największym wyzwaniem pozostaje poradzenie sobie do końca miesiąca – w tym zapłacenie rachunków za energię. Ubóstwo energetyczne jest w Polsce dużym problemem społecznym nie od dziś, na co wskazywał raport Instytutu Badań Strukturalnych. Wobec nieuchronnie rosnących cen prądu problem ten będzie tylko narastał. Chyba że zaczniemy działać.

W swojej „zielonej i społecznej” encyklice „Laudato si’” papież Franciszek podkreślał, że nie mamy do czynienia z dwoma kryzysami, jednym społecznym a drugim ekologicznym, ale z jednym kryzysem społeczno-ekologicznym, który najmocniej uderza w najmniej zamożnych. Dlatego „musimy usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk ubogich”.

Jak przetłumaczyć to wezwanie na język konkretnych polityk publicznych, które pomogą rozwiązać problem ubóstwa energetycznego? Co ma tu do zrobienia administracja państwowa, co samorządy, a co społeczeństwo obywatelskie? Czy zakorzeniona w społecznej nauce Kościoła zasada solidarności i pomocniczości może być inspiracją do poradzenia sobie z wyzwaniem ubóstwa energetycznego?

Debata będzie transmitowana na kanale Youtube
Centrum Myśli Jana Pawła II.

Organizatorami debaty są Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Konrad Adenauer Stiftung.

Partnerami są Pressje, Greenpeace oraz  Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.  amazon miesiecznikChcesz współtworzyć z nami interdyscyplinarny Festiwal?

Poznać jak od „kuchni” tworzy się wydarzenia kulturalne??

Razem z grupą wolontariuszy zadbać o publiczność festiwalową?

 

Festiwal Nowe Epifanie powstał po to, aby szukać „nowych epifanii piękna”, o których pisał Jan Paweł II w Liście do artystów. Te poszukiwania dzieją się na styku różnych dziedzin sztuki: teatru, muzyki, filmu, sztuk kulinarnych. Włączamy w proces twórczy także warsztaty i dyskusje tematyczne. Każda edycja Festiwalu ma motyw, który stanowi główną inspirację dla wszystkich wydarzeń. Tematem przewodnim 13. edycji Festiwalu jest Jezus. Postać historyczna, a zarazem obiekt wiary. Dla wielu Zbawiciel i Prorok, wcielony Bóg, dla innych bohater literacki, o którego pierwowzorze niewiele wiadomo. Kim dzisiaj jest dla nas syn cieśli z Nazaretu? Za kogo ludzie go uważają? Aktualności festiwalowe, program i szczegóły : https://noweepifanie.pl/festiwal/

 

Jeśli ….

 • masz ukończone 18 lat
 • jesteś komunikatywny i otwarty na ludzi,
 • interesujesz się kulturą
 • dyspozycyjny w okresie trwania festiwalu.
 • można na Tobie polegać i jesteś punktualny.
 • masz pozytywne nastawienie i energię do działania.
 • jesteś samodzielny i potrafisz odnaleźć się w sytuacjach nieprzewidywalnych.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM FESTIWALU
NOWE EPIFANIE 2022

 

Jako wolontariusz festiwalu, :

 

 • będziesz czuwać nad tym, aby wydarzenia odbywały się sprawnie i zgodnie z planem.
 • zadbasz o kontakt z widzami, przed którymi będziesz nas reprezentować, co ma dla nas ogromną wartość.
 • razem z nami będziesz dbał o bezpieczeństwo ( pomagając przy zbieraniu oświadczeń covid)
 • staniesz się nie tylko pierwszym odbiorcą Festiwalowych wydarzeń, lecz także ich twórcą – na spotkaniach integracyjnych będziemy wymieniać się wrażeniami i pomysłami na kolejne edycje Festiwalu.

 

A dzięki temu:

 • będziesz w samym środku idei i organizacji jednego z największych interdyscyplinarnych festiwali kulturalnych w Polsce – zobaczysz kulturę „od kuchni”,
 • sprawdzisz się w organizowaniu wydarzeń o dużej dynamice,
 • skorzystasz z oferty festiwalowej przygotowanej dla wolontariuszy,
 • weźmiesz udział w rozmowie wstępnej
 • podpiszesz porozumienie o wolontariacie i zostaniesz ubezpieczony,
 • otrzymasz od koordynatora informację zwrotną o swojej pracy oraz zaświadczenie,
 • otrzymasz identyfikator wolontariusza oraz niezbędne środki ochrony osobistej
 • dołączysz do społeczności wolontariuszy CMJP2, będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniach z innymi wolontariuszami, i poznać wielu fajnych ludzi 🙂

 

Aby zostać wolontariuszem wypełnij formularz zgłoszeniowy do 13.02.2022 : https://forms.office.com/r/7S7FG1RhW1

Harmonogram działań dla wolontariuszy

 

 • Telefoniczna rozmowa wstępna: sprawdzimy, czy ten wolontariat jest dla Ciebie i opowiemy o festiwalu. (14.02 – 17.02.2022).
 • Informacja zwrotna – po naszej rozmowie damy Ci znać, czy nawiążemy współpracę.
 • Jeśli tak, wyślemy zaproszenie na odprawę dla wolontariuszy wraz z umową wolotnariacką
  (którą podpiszesz profilem Zaufanym).
 • Odprawa na wolontariuszy na platformie Zoom: 24.02.2022, o godz. 18.00.
 • Festiwal Nowe Epifanie 03.2022 – 10.04.2022 . A podczas niego dyżury wolontariackie oraz spotkania dla wolontariuszy – szczegółowe informacje na odprawie
 • Spotkanie podsumowujące dla wolontariuszy – data zostanie podana podczas odprawy

Kontakt :

Dorota Czajkowska, wolontariat@centrumjp2.pl  foksal_eleven_logo

Jak zostać stypendystą?

 

Do wniosku powinieneś dołączyć dwa rodzaje dokumentów:

I. DOKUMENTY OBLIGATORYJNE, które są niezbędne do tego, żeby wniosek został rozpatrzony.

1. Dokumenty dotyczące wyników w nauce

UCZNIOWIE

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok szkolny (może być na jednym druku z opinią);
 2. przy zmianie szkoły kandydat przedstawia zaświadczenie o przyjęciu do nowej szkoły;
 3. kserokopia świadectwa szkolnego (poświadczona za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI I ROKU

 1. zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły (może być na jednym druku z opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej;
 3. kserokopie świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem);
 4. opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy (opatrzona pieczęcią szkoły) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

STUDENCI PO I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW JEDNOLITYCH, STUDENCI STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 1. zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki (może być na jednym druku z zaświadczeniem z uczelni, czy opinią);
 2. zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);
 3. opinia dziekana lub opiekuna roku lub promotora lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

2. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Do dochodu nie wlicza się: stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy, stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia  7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560 i 1669), świadczeń, o których mowa w art. 86 1 pkt 1–3  i 5  oraz  art. 212  ustawy  z dnia  20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), świadczeń wychowawczych, zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z pomocy społecznej.
  a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów netto (z wyszczególnionym należnym podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego;

  b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z urzędu skarbowego; dane zawarte w zaświadczeniu (stawka podatku zryczałtowanego) będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

  d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku lub w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne – oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  e) w przypadku pełnoletnich osób uczących się/studiujących – zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;

  f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

  g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (z funduszu alimentacyjnego);

  h) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego;

  i) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych, socjalnych i świadczeniu 500+;

  j) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.

 2. w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;
 3. kopia aktu zgonu rodziców;
 4. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców;
 5. kopia odpisu wyroku zasadzającego alimenty;
 6. prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 7. dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza ;
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata i członków rodziny;
 9. raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

 

II. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.

1. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);

2. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);

3. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;

4. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!
Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?
Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:
Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

 • Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
 • Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
 • Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
 • Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.
 rebelyaKulturowaAllv3AiAktualne oferty:

Specjalista ds. organizacji projektów naukowych

Specjalista ds. komunikacji

 

 

RODO – rekrutacja w Centrum Myśli Jana Pawła II   Bez nazwy-1

Karol Wojtyła Fellowship


Program akademicki Karol Wojtyła Fellowship (KWF) składa się z cyklu seminariów podejmujących ważne i aktualne zagadnienia, pobudzających intelektualnie i zmuszających do namysłu nad współczesnymi problemami. Oferujemy to, czego nie daje współczesny uniwersytet: zmierzenie się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi człowieka, świata i Boga. Karol Wojtyła jest mistrzem tych, którzy pytają o to, co najważniejsze.

Uczestnicy i przebieg programu

Program jest skierowany do studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych. Kameralne grupy i indywidualne podejście wykładowców dają możliwość nauki w relacji mistrz-uczeń. Wszystkim uczestnikom oferujemy także wykłady gości z zagranicy.

Nowa edycja programu Karol Wojtyła Fellowship trwa od października 2021 do marca 2022.

Teologia ciała – nowatorska idea teologiczna polskiego papieża – stanowi niezwykle ważną i interesującą perspektywę rozumienia ciała, która z powodzeniem może być aplikowana do współczesnych debat na temat cielesności i seksualności.

W ramach zajęć dokonywana będzie analiza tekstów Jana Pawła II, a także będą one konfrontowane ze zdobyczami współczesnej psychologii i biologii. Zajęcia poprowadzą: dr Irena Grochowska, ks. dr. hab. Dariusz Kurzydło i dr Bartosz Wieczorek.

Terminy na najbliższych spotkań (środy):

 • 23 II 2022 r.
 • 9 III 2022 r.
 • 16 III 2022 r.

Część filozoficzno-teologiczna: godz. 17:00

Część biologiczna: godz. 18:00

Część psychologiczna godz. 19:15

Więcej informacji tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z wykładami z poprzednich edycji wykładów, seminariów w ramach programu akademicki Karol Wojtyła Fellowship.

  DEON.plA może chcesz zostań naszym wolontariuszem?
Realizować projekt Kurs na przyszłość dla uczniów szkół ponadpostawowych

Hasłem tegorocznego cyklu spotkań jest Kurs na przyszłość. Punktem wyjścia do poszukiwań przez Stypendystów swojego miejsca w świecie będzie indywidualne zdefiniowane wartości, którymi się kierują oraz potrzeb, których realizacja jest dla nich kluczowa. W grupie zastanowimy się również nad tym jakie znaczenie mają różne obszary życia, jak się przenikają oraz jakich wyborów dokonywać, by być w zgodzie ze sobą. W tym kontekście przydatna będzie refleksja nad zarządzaniem swoim czasem oraz nad rolą zmiany w życiu. Stypendyści będą odkrywać też jak wpływa na ich rozwój angażowanie się w różne formy aktywności społecznej.

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej stacjonarnie lub na platformie Zoom (zależnie od aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego). W ramach programu planowane jest 5 spotkań warsztatowych w okresie od lutego do czerwca.

 

Jeśli masz…

 • ukończone 18 lat
 • chęć lub doświadczenie w pracy z młodzieżą
 • głowę pełną pomysłów
 • umiejętność  pracy w grupie
 • podstawową umiejętność obsługi programu(ów) graficznych

Do Twoich zadań, jako wolontariusza będzie należało:

 • współtworzenie opracowanie warsztatów dla młodzieży oraz planowanie aktywności
 • wsparcie w przygotowaniu materiałów graficznych i multimedialnych
 • pomoc w prowadzeniu grupy na fb i obsłudze mediów społecznościowych
 • udział w spotkaniach warsztatowych, wsparcie organizacyjne oraz współprowadzenie zajęć

Co zyskasz :

 • podpiszesz porozumienie o wolontariacie
 • weźmiesz udział w rozmowie wstępnej i szkoleniach tematycznych,
 • otrzymasz od koordynatora informację zwrotną o swojej pracy oraz zaświadczenie
 • będziesz mógł uczestniczył w spotkaniach ze stypendystami oraz innymi wolontariuszami, dzięki temu poznasz ciekawych i fajnych ludzi 🙂

Zaangażowanie czasowe:

ok. 20 godzin – raz w miesiącu od lutego do czerwca udział w warsztatach (harmonogram określimy w lutym) oraz przygotowywanie zajęć – ok.30 godzin – elastyczność czasowa

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, napisz do napisz kilka słów o sobie, podaj swój numer telefonu, i dlaczego chcesz dołączyć do nas. Na adres wolontariat@centrumjp2.pl , na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2022.
Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na rozmowę wstępną.

Dodano: