Central European Summer School – podsumowanie

1 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyła się Central European Summer School poświęcona integralnemu przywództwu. Wzięło w niej udział 25 uczestników z Białorusi, Polski, Republiki Południowej Afryki, Słowacji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W dzisięciodniowym programie szkoły  znalazły się seminaria, warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz wspólne trekkingi a nawet spływ kajakowy.

Jednym z punktów programu był panel dyskusyjny z udziałem szefowej projektu Korba Agaty Otrębskiej, dyrektora programowego Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Marcina Kędzierskiego i dyrektora programowego Warsztatów Innowacji Społecznych Jana Strycharza.

Dziękujemy współorganizatorom: Fundacji Konrada Adenauera, Funduszowi Wyszehradzkiemu, partnerom: Kolegium Antona Neuwirtha z Bratysławy, Ukraińskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu z Lwowa, Civic Institute z Pragi, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, partnerom medialnym: magazynowi Płyń POD PRĄD, magazynowi Koncept i Forum Akademickiego, podmiotom wspierającym: Instytutowi Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Stowarzyszeniu Mówców Krakowskich.

Kolejna edycja szkoły rozpocznie się 22 lipca 2019 r.

 

 

 

Dodano: