Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ambasador Hanna Suchocka w Centrum Myśli Jana Pawła II

Wieczny Rzym – refleksja o papieskiej dyplomacji to tytuł spotkania z premier Hanną Suchocką, jakie odbyło się w Centrum Myśli Jana Pawła II dnia 4 października.  Prowadził je dr Andrzej Grajewski historyk, redaktor „Gościa Niedzielnego”. Wśród pytań, na które odpowiadała pani premier, znalazły się te związane ze znaczeniem polskiej dyplomacji oraz polityki Watykanu na porządek międzynarodowy, ale także analiza pontyfikatów trzech papieży. Uczestników spotkania interesowało także, czy polityka międzynarodowa Państwa Polskiego zmieniała się na skutek zmiany obozów rządzących, czy też można było obserwować pewną ciągłość działań.

Obecność ambasadora przy Stolicy Apostolskiej nie ogranicza się do spraw kościelnych. Najważniejsze zadania są związane z zaangażowaniem Stolicy Apostolskiej w utrzymanie pokoju na świecie. Wśród nich wymienić można misje negocjacyjne w przypadkach kryzysów, walkę z ubóstwem, szeroko pojęte przestrzeganie praw człowieka, kwestia migracji oraz ochrony mniejszości narodowych i religijnych. To również dialog z innymi religiami oraz Kościołami chrześcijańskimi.

Jak wielokrotnie podkreślała pani ambasador, papieżowi Janowi Pawłowi II bardzo zależało na  dobrych relacjach z korpusem dyplomatycznym. To za jego pontyfikatu stosunki dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej  rozszerzyły się o 88 nowych państw. We wspomnieniach ambasadorów o Janie Pawle II wyostrzają się dwa główne przekazy. Po pierwsze, że był to papież, który z wielką uważnością słuchał i szanował stanowisko oraz argumenty, które docierały do niego od korpusu dyplomatycznego. Po drugie, jednym z głównych przekazów i trosk papieża Polaka był dialog międzynarodowy oraz zabiegi negocjacyjne w celu utrzymania pokoju na świecie.

Spotkanie było transmitowane na Facebooku.

Opublikowano 05.10.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II