Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

5 lat minęło!

Centrum Myśli Jana Pawła II jest samorządową instytucją kultury, która swoją działalność rozpoczęła 5 lat temu, w 2006 roku. Obecnym rok, w którym patron instytucji, papież „z dalekiego kraju”, został wyniesiony na ołtarze, stał się rokiem podsumowań i ewaluacji dotychczasowych prac.


Blisko 4 miliony odbiorców wydarzeń, które przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II, ponad 350 wywiadów nagranych ze świadkami pontyfikatu, 227 zrealizowanych projektów, blisko 400 wolontariuszy, którzy włączyli się w prace naszej instytucji – to zaledwie niewielkie podsumowanie okresu 5 lat działalności papieskiego Centrum.

Więcej na temat projektów i samego Centrum Myśli Jana Pawła II można znaleźć w raporcie, który od dzisiaj został udostępniony w wersji elektronicznej: TUTAJ. Równie cennym źródłem informacji jest katalog wydawniczy, który zbiera informacje o książkach i licznych inicjatywach wydawniczych, które podjęto w Centrum, do zobaczenia: TUTAJ.

 

Opublikowano 09.06.2011

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.