Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Publikacja „John Paul II Memorial Lectures”

Publikacja John Paul II Memorial Lectures 

Publikacja John Paul II Memorial Lectures  jest pokłosiem cyklu prestiżowych wykładów wygłoszonych w Centrum Myśli Jana Pawła II w latach 2014-2018 w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. Problematyka artykułów dotykająca przestrzeni chrześcijańskiej demokracji, nowego humanizmu, socjologii, polityki, spotyka się w spójnej koncepcji budowania europejskiej tożsamości zgodnej z dalekowzroczną wizją papieża Jana Pawła II. Autorami artykułów są uznani na całym świecie naukowcy, politycy, działacze społeczni. Artykuły podzielone są na cztery bloki tematyczne: o przyszłości Europy, wokół definicji osoby, ku integralności człowieka, w dialogu ze światem.

2018, Alton i in., John Paul II Memorial Lectures, red. nauk. Michał Łuczewski, Dominika Żukowska-Gardzińska, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2018.
Recenzent: ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW, Objętość publikacji 348 stron, okładka miękka ISBN: 978-83-60853-59-7.

Ze Wstępu

Niciami wiążącymi i spajającymi wszystkie wystąpienia były: integralność i dialog. Integralność jako budowanie siebie w prawdzie i dialog jako wychodzenie poza siebie, żeby jeszcze raz siebie zbudować. Nasi autorzy, poprzez odniesienie do nauki i działalności apostolskiej Jana Pawła II, prowadzili dialog ze sobą, czasem był to dialog nieoczekiwany. Dzięki Piotrowi Womeli, który koordynował projekt w Fundacji Konrada Adenauera, przyjechał prof. Hans Joas, jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów, a jednocześnie jeden z najważniejszych katolickich intelektualistów. Kiedy zapytaliśmy go, kogo powinniśmy zaprosić jako następnego prelegenta, bez wahania odpowiedział, że Michaela Welkera, protestanckiego teologa, „najmądrzejszego człowieka w Niemczech”. Tak też zrobiliśmy, a on zgodził się wygłosić wykład o Duchu Świętym i wolności. Miał przygotowany cały referat, lecz kiedy poszliśmy na plac Piłsudskiego, gdzie Jan Paweł II wezwał Ducha Świętego, Michael Welker zmienił plan swojego wystąpienia. Przepisywał je przez całą noc, ponieważ zrozumiał coś bardzo ważnego – Duch, którego wezwał Jan Paweł II, odmienił oblicze Ziemi, polityki i ekonomii, a także relacji polsko-niemieckich. Oto istota naszego dialogu: wskazany przez katolickiego socjologa niemiecki protestancki teolog komentuje gesty i encyklikę polskiego papieża. Mamy nadzieję, że ten dialog teraz będą kontynuować nasi Czytelnicy.

dr hab. Michał Łuczewski
Dyrektor Programowy Centrum Myśli Jana Pawła II

dr Angelika Klein
Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Pobierz publikację

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska”. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl

Opublikowano 22/01/2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii