Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wykład o. prof. Jacka Pawlika SVD o kulturze – Wydarzenie odwołane

W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego, jesteśmy zmuszeni odwołać wykład o. prof. Jacka Pawlika.

Jacek Pawlik – profesor, werbista; etnolog i teolog. Przez 4 lata pracował w Togo. W latach 1983–1988 odbył studia specjalistyczne z zakresu antropologii społecznej i kulturowej na Université René Descartes – Paris V, na Université Paris III (Nouvelle Sorbonne) oraz w École des Hautes Études en Sciences Sociales.mW 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy La mort: expérience d’un peuple. Études des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo (Śmierć: doświadczenie ludu. Badania obrzędów pogrzebowych Bassar na północy Togo). Był zatrudniony w wielu placówkach akademickich we Francji i w Niemczech. W 2007 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe ludu Basari z Togo otrzymał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etnologii. W 2008 został profesorem nadzwyczajnym oraz prodziekanem ds. nauki Wydziału Teologii UWM (funkcję tę pełnił do 2010). W latach 2014–2016 był dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowe informacje o programie Karol Wojtyła Fellowship, w tym cyklu seminariów, dostępne są na stronie: https://bit.ly/31CCmxe

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.