Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Raport o stanie Kościoła w Polsce – perspektywy, wyzwania, nadzieje

Debata

|

Instytut Tertio Millennio

Na progu drugiego ćwierćwiecza XXI wieku i po 35 latach funkcjonowania w wolnej Polsce, polski Kościół znajduje się na rozdrożach. Coraz szybciej postępujące zmiany sekularyzacyjne, rosnąca siła konkurujących z chrześcijaństwem ideologii i ścieranie się przeciwstawnych pomysłów na tożsamość oraz misję Kościoła sprawiają, że scenariuszy przyszłości jest przynajmniej kilka – kilka jest także programów pożądanych zmian. Jaką drogę widzieli jeszcze niedawno więksi od nas? Czy ich prognozy sformułowane przed kilkoma dekadami pozostają aktualne i w jaki sposób możemy wcielać je dziś w życie?

Na organizowanym przez Instytut Tertio Millennio panelu dyskusyjnym pragniemy przyjrzeć się listowi apostolskiemu „Novo millennio ineunte” św. Jana Pawła II z 2001 roku, szukając w nim stawianych przez papieża „punktów ciężkości” funkcjonowania Kościoła nowego tysiąclecia. Co powinno stanowić najistotniejsze przejawy misji Ciała Chrystusa w bliskiej przyszłości? Czy ścieżki wytyczone przez Polaka na Tronie Piotrowym wydają się adekwatne dla polskiej rzeczywistości na progu drugiego ćwierćwiecza XXI wieku? I wreszcie, jak każdy z nas może samemu współtworzyć lepszy Kościół przyszłości? Zapowiada się bardzo ciekawa debata zaproszonych gości, ale zachęcamy również Państwa do zadawania pytań podczas spotkania. 

Uwaga: Na debatę obowiązują zapisy

Goście:

Robert Skrzypczak – kapłan archidiecezji warszawskiej, doktor habilitowany teologii, absolwent psychologii klinicznej, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie, wykładowca w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. W 2003 r. obronił pracę doktorską a następnie w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tłumacz, publicysta i autor kilkunastu książek m.in.: „Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem”, „Chrześcijanin na rozdrożu” oraz monografii „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”. Wyróżniony nagrodą „Totus” (2013 r.) za propagowanie nauczania św. Jana Pawła II oraz statuetką „Tulipany Życia” (2016 r.) przyznawaną przez Kapitułę Narodowego Dnia Życia oraz Medalem św. Edyty Stein (2017 r.).

Sławomir Sowiński – politolog, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca na UKSW w Warszawie, komentator polityczny. Specjalizujący się w badaniach nad religią i polityką, etyką polityczną, myślą polityczną i współczesnymi procesami politycznymi. W 1994 r. ukończył studia politologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (później przekształconej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W 2013 r. uzyskał habilitacje na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Boskie cesarskie publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010. ” w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W 2006 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Redaktor i współautor książek m.in.: „Europa drogą Kościoła”, „Jan Paweł II o Europie i europejskości” (2003 r., wraz z Radosławem Zenderowskim) oraz „Soboru zadają pytania” (1996 r.). Publikował w „Rzeczpospolitej”, „Więzi”, „Ethosie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu Niedzielnym”. Jest członkiem Zespołu Laboratorium „Więzi”.

Marta Titaniec – prezeska Zarządu Fundacji Świętego Józefa, członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 2010-2018 była odpowiedzialna za realizację projektów zagranicznych w Caritas Polska. Od 2010 r. współorganizatorka europejskich warsztatów pojednania w Oświęcimiu razem z Fundacją św. Maksymiliana Kolbe z Niemiec. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X (2016 r.) i XI (2018 r.) Zjazdu Gnieźnieńskiego, wiceprezeska Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Współpomysłodawczyni inicjatywy Zranieni w Kościele, telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele.

Prowadzący: 

Filip Łapiński – absolwent socjologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzony i wychowany w rodzinie protestanckiej, doświadczył nawrócenia i spotkania z Chrystusem w wieku nastoletnim. Następne lata życia podsycały w nim pasję dla Pisma Świętego i teologii, co na długiej drodze duchowych i intelektualnych poszukiwań doprowadziło go w końcu do Kościoła Katolickiego. Obecnie pracuje w sektorze badań i edukacji jako koordynator grantów, sekretarz redakcji dwóch czasopism naukowych: „Stan Rzeczy” i „Edukacja Filozoficzna”, organizator konferencji i projektów edukacyjnych, a także edukator dzieci i młodzieży. W 2024 r. kończy podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne na Akademii Katolickiej w Warszawie, dzięki którym będzie mógł otrzymać misję kanoniczną do nauczania religii.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.