Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Międzynarodowa konferencja „Kultura pamięci. 100-lecie urodzin Jana Pawła II”

Konferencja z udziałem ekspertów – znawców dorobku i myśli Jana Pawła II z Francji, Hiszpanii, Włoch i Polski – wieńczy projekt o tym samym tytule. Odbędzie się ona 29 września od godziny 9:00 i będzie transmitowana z wykorzystaniem platformy streamingowej.

Transmisja będzie dostępna pod niniejszym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/89314812228

UWAGA: język polski konferencji dostępny jest pod wersją „spanish”

Szczegółowy program konferencji:

I Znaczenie kultury pamięci 9:10-10:10

9:00 – 9:10
Słowo wstępne

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Sesja I
9:10 – 10:10
Znaczenie kultury pamięci

– Kultura i pamięć jako idee Jana Pawła II – wprowadzenie do zagadnienia; prof. Dominika Żukowska-Gardzińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

– Potrzeba pamięci w dobie kultury masowej i sekularyzacji; prof. Silvano Petrosino (Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie; Papieska Rada ds. Kultury)

– Pamięć historyczna a kultura pamięci; prof. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

10:00 – 10:15
Przerwa

Sesja II
10:25 – 11:35
Interwencje Jana Pawła II na świecie

– Kulturotwórczy wpływ Jana Pawła II na Hiszpanię; prof. Pablo Perez Lopez (Uniwersytet Navarry, Hiszpania), dr Anna Dulska (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania)

– Włoska specyfika kultury pamięci Jana Pawła II; prof. Massimiliano Signifredi (Uniwersytet Roma Tre, Włochy)

– Światowe Dni Młodzieży Jana Pawła II i globalizacja; prof. Charles Mercier (Uniwersytet w Bordeaux, Francja)

11:35 – 11:50
Przerwa

Sesja III
11:50 – 12:30
Liturgia jako kulturotwórczy model komunikacji Jana Pawła II

– Komunikacja liturgiczna Jana Pawła II a dzieła kultury; ks. prof. Kazimierz Ginter (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

– Architektura i przestrzeń. Ich rola w trakcie pielgrzymek papieskich; ks. prof. Fernando Lopez Arias (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie, Włochy);

Sesja IV
12:30 – 13:00
Dyskusja

Moderator – Maria Sztuka (Uniwersytet Jagielloński)


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.