Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miastotwórcy

Projektuj, postuluj, wyrażaj siebie!

Projekt Miastotwórcy miał na celu wypracowanie wizji miasta bliskiego, w którym uczestnicy chcieliby mieszkać, pracować i spędzać wolny czas – miasta w ich rozumieniu, idealnego. Projekt był odpowiedzią na potrzebę partycypacji młodych osób  w życiu społecznym i kulturalnym. Pozwalał również, innym poznać perspektywę młodych i zauważyć, przez jaki pryzmat młodzi postrzegają przestrzeń, w której żyją i jaki realny kształt chcieliby jej nadać. Ważnym założeniem było zainspirowanie młodzieży do partycypacji społecznej opartej na wrażliwości, bliskości i wspólnotowości.

Idea projektu oparta została na klasycznym projekcie architektonicznym, a zatem uczestnicy, tak jak architekci, zaczęli od stworzenia projektu koncepcyjnego. Odwiedzając muzea i instytucje kultury szukali inspiracji do tworzenia i działania, by móc przystąpić do kolejnego etapu, czyli projektu budowlanego – warsztatów design thinking. Wraz z trenerką pracowali nad określeniem swoich potrzeb oraz potrzeb rówieśników. Poznali również klasyczne koncepcje miasta oraz współczesne pomysły na to, jak miasto wyglądać powinno. Wcielą się w rolę turystów, mieszkańców, bywalców i zastanawiali nad tym, jak oddolne inicjatywy miastotwórcze wpływają na kształt przestrzeni miejskiej i w jaki sposób oni sami mogą wpływać na przestrzeń.

Wyposażeni w te informacje przystąpili do pracy nad projektem wykonawczym – warsztatów rysunku architektonicznego i modelowania i druku 3D. Zależało nam na oddaniu w ich ręce narzędzi, które umożliwią im wizualizację swoich potrzeb. Projektowanie 3D, szczególnie z uwzględnieniem druku 3D wymagało specyficznego sposobu myślenia, w który wdrożyliśmy młodych Twórców i Twórczynie.

Podzieleni na trzy zespoły projektowe wzięli na barki projektowe konkretne cele: wprowadzić zieleń do miasta, stworzyć przestrzenie dla siebie oraz umożliwić sprawny i łatwy transport. Po wybraniu skali i wielkości, rozpoczęliśmy tworzenie modeli 3D, które wspólnie stworzyły projekt naszego miasta jutra.

Efektem pracy zespołu jest makieta, którą widzimy na wystawie, wykonana techniką druku 3D. Została ona podzielona na obiekty w czterech kolorach:

  1. Biały – reprezentujący miasto zastane, takie jak teraz wygląda.
  2. Niebieski – reprezentujący obiekty, które można umieścić w tkance miejskiej bez szczególnej ingerencji w jej strukturę. Obiekty, które pozwalają na realizację potrzeb grupy młodych ludzi.
  3. Czerwony – obiekty mające na celu “przejmowanie” miasta i przeprojektowanie go pod potrzeby młodych Projektantek i Projektantów.
  4. Zielony – ma reprezentować zieloną część miasta, którą zespół projektowy postanowił umieścić w każdej wolnej przestrzeni miejskiej.

Praca przy projekcie pozwoliła młodym przede wszystkim określić swoje potrzeby. Zwróciła uwagę na brak przestrzeni dla siebie, przestrzeni bliskiej młodym, miejsca, które sami mogliby tworzyć i wpływać na nie. Symboliczne miastoprzejęcie jest rodzajem manifestu młodych, którego głównym założeniem jest stworzenie przestrzeni dla siebie, wykorzystanie zastanej tkanki miejskiej, tworzenie, bez niszczenia, możliwość decydowania, wrażliwość na potrzeby swoje i innych.

Film o projekcie

Film z audiodeskrypcją znajduje się pod linkiem: https://youtu.be/ZNNqRqfWiM0

Organizatorzy

Partnerzy: Fundacja Atelier, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Tu było, tu stało,

Patroni: Polskie Radio RDC, Urbnews.pl, Warszawa i Okolice – wio.waw.pl, Warszawska Grupa Luka&Maro, Architektura Murator

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Przygotowanie i realizacja projektu Miastotwórcy” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Promocji Kultury.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.