Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Dialogu

Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy, poprzez który podejmujemy refleksję nad wartością i jakością życia człowieka w mieście. Hasłem przewodnim jest zaproponowana przez Jana Pawła II idea „miasto na miarę człowieka”, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców. Oznacza więc potrzebę tworzenia takiej przestrzeni, w której każdy będzie czuł się gospodarzem współodpowiedzialnym za miasto, a nie jego anonimową częścią.

Na tym etapie prac, w obszarze naszych zainteresowań znajduje się problematyka ubóstwa wielkomiejskiego, którą charakteryzują współzależne od siebie różne poziomy ubóstwa duchowego, kulturalnego, edukacyjnego, ekologicznego oraz ekonomicznego.

W najbliższych miesiącach pragniemy poświęcić uwagę zależnościom między różnymi formami ubóstwa a aktywnością i społecznym zaangażowaniem warszawiaków. Szczególnie interesuje nas ubóstwo ukryte, które narusza godność człowieka tj. uniemożliwia mu udział w kulturze i życiu społecznym, atomizuje, zamyka w świecie bez nadziei.  

Szczególnym rodzajem więzi społecznych w kontekście ubóstwa są postawy solidarności. Samo pojęcie „solidarności” podlega różnym konceptualizacjom i różnie się je mierzy. W powyższym kontekście nasze badania mają pokazać, od czego zależą postawy solidarności, na czym się opierają i co je wzmacnia.

W ramach projektu współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem odpowiadającym za obszary: polityka społeczna, metodologia badań nad polityką społeczną, socjologia ubóstwa, teologia, filozofia, religioznawstwo więzi społeczne,  socjourbanistyka, współczesne miasta, kultura i religijność młodzieży.

20 września interdyscyplinarne grono naukowców spotyka się w naszej siedzibie na ul. Foksal 11, aby rozmawiać na temat związków między podmiotowością a solidarnością. Badanie ma pokazać, jaka jest relacja między poziomem podmiotowości mieszkańców Warszawy, a skalą solidarności okazywanej osobom ubogim i wykluczonym oraz uchodźcom. Podstawą teoretyczną podejmowanych pytań jest filozofia personalistyczna Karola Wojtyły, podkreślająca wyjątkowość osoby i potrzebę podporządkowania dobru osób całego życia społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, w której przedstawiamy niektóre z wypowiedzi Jana Pawła II na temat relacji między potrzebami osoby a rozwojem metropolii.

Współorganizatorem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Projekt wspiera redakcja „Międzymiastowo” portalu opinii Klubu Jagiellońskiego.