Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Miasto Dialogu

Miasto Dialogu to wieloletni projekt badawczo-wdrożeniowy, poprzez który podejmujemy refleksję nad wartością i jakością życia człowieka w mieście. Hasłem przewodnim jest zaproponowana przez Jana Pawła II idea „miasto na miarę człowieka”, która zakłada podporządkowanie struktur i działań miasta oczekiwaniom jego mieszkańców. Oznacza więc potrzebę tworzenia takiej przestrzeni, w której każdy będzie czuł się gospodarzem współodpowiedzialnym za miasto, a nie jego anonimową częścią.

Na tym etapie prac, w obszarze naszych zainteresowań znajduje się problematyka ubóstwa wielkomiejskiego, którą charakteryzują współzależne od siebie różne poziomy ubóstwa duchowego, kulturalnego, edukacyjnego, ekologicznego oraz ekonomicznego.

W najbliższych miesiącach pragniemy poświęcić uwagę zależnościom między różnymi formami ubóstwa a aktywnością i społecznym zaangażowaniem warszawiaków. Szczególnie interesuje nas ubóstwo ukryte, które narusza godność człowieka tj. uniemożliwia mu udział w kulturze i życiu społecznym, atomizuje, zamyka w świecie bez nadziei.  

Szczególnym rodzajem więzi społecznych w kontekście ubóstwa są postawy solidarności. Samo pojęcie „solidarności” podlega różnym konceptualizacjom i różnie się je mierzy. W powyższym kontekście nasze badania mają pokazać, od czego zależą postawy solidarności, na czym się opierają i co je wzmacnia.

W ramach projektu współpracujemy z interdyscyplinarnym zespołem odpowiadającym za obszary: polityka społeczna, metodologia badań nad polityką społeczną, socjologia ubóstwa, teologia, filozofia, religioznawstwo więzi społeczne,  socjourbanistyka, współczesne miasta, kultura i religijność młodzieży.

20 września interdyscyplinarne grono naukowców spotyka się w naszej siedzibie na ul. Foksal 11, aby rozmawiać na temat związków między podmiotowością a solidarnością. Badanie ma pokazać, jaka jest relacja między poziomem podmiotowości mieszkańców Warszawy, a skalą solidarności okazywanej osobom ubogim i wykluczonym oraz uchodźcom. Podstawą teoretyczną podejmowanych pytań jest filozofia personalistyczna Karola Wojtyły, podkreślająca wyjątkowość osoby i potrzebę podporządkowania dobru osób całego życia społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, w której przedstawiamy niektóre z wypowiedzi Jana Pawła II na temat relacji między potrzebami osoby a rozwojem metropolii.

Współorganizatorem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Projekt wspiera redakcja „Międzymiastowo” portalu opinii Klubu Jagiellońskiego.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.