Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

CYKL SPOTKAŃ „NA ŚCIEŻKACH ANTROPOLOGII” – ODSŁONA „NA ŚCIEŻKACH PRAWDY”

Na ścieżkach antropologii” to cykl spotkań – seminariów, warsztatów, wykładów w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Zapraszamy studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych tym tematem do udziału w rocznym cykl spotkań. Na każdy cykl spotkań będą obowiązywać osobne zapisy. Projekt zakończy się szkołą letnią, w czasie której uczestnicy pogłębią swoją wiedzę oraz będą mieli możliwość odbycia staży i praktyk w różnych instytucjach życia publicznego, redakcjach, biurach poselskich oraz urzędach miejskich.


Drugi cykl spotkań: „Na ścieżkach prawdy”

Rekrutacja: 9 stycznia – 6 lutego 2023 r.

FORMULARZ: kliknij

„«Wszyscy ludzie pragną wiedzieć», a właściwym przedmiotem tego pragnienia jest prawda” – przypominał Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” powołując się przy tym na słowa Arystotelesa.

W roku 2023 przypada 25. rocznica ukazania się tej encykliki oraz 30. rocznica wydana encykliki „Veritatis splendor”, w których Jan Paweł II zawarł uniwersalne nauczanie w kwestii prawdy i jej wartości w życiu społecznym oraz jednostkowym. Obie encykliki nabrały nowego znaczenia w obecnych czasach, w których dochodzi do kontestacji pojęcia prawdy, czy wręcz panowania idei postprawdy.

„(…) niektórzy filozofowie, rezygnując z poszukiwania prawdy dla niej samej, za jedyny cel swoich poszukiwań uznali subiektywną pewność lub praktyczną użyteczność. W konsekwencji stracili z oczu prawdziwą godność rozumu, któremu nie pozwala się już poznawać prawdy i szukać absolutu” – pisał Jan Paweł II.

Kryzys właściwie rozumianej prawdy nie jest tylko problemem filozoficznym, ale ma poważne konsekwencje w życiu społecznym: rozwój pseudonauk, wzrost znaczenia teorii spiskowych, kryzys zaufania do nauki, kryzys w rozumieniu roli i znaczenia uniwersytetów czy szerzej modelu edukacji.

W czasie naszych spotkań z tekstami Karola Wojtyły / Jana Pawła II analizowane będzie nie tylko rozumienie prawdy (z perspektywy rozumu i wiary), ale także wskazane zostaną drogi poszukiwań prawdy przez samego autora.

Teksty czytane (we fragmentach) w czasie spotkań:

Pieśń o Bogu ukrytym – Karol Wojtyła

O humanizmie św. Jana od Krzyża – Karol Wojtyła

Kazanie na Areopagu – Karol Wojtyła

Fides et ratio – Jan Paweł II

Veritatis splendor – Jan Paweł II


Terminy i miejsce spotkań w 2023 r.:


  • 9 lutego
  • 16 lutego
  • 23 lutego
  • 2 marca
  • 9 marca

Spotkania odbywać się będą o godzinie 17:00 w zabytkowej Kamienicy – ul. Foksal 11.


Prowadzący:

dr Bartosz Wieczorek – filozof, etyk, wykładowca akademicki, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II


Pierwszy cykl spotkań „Człowiek, cielesność, płciowość” (zakończony)

7, 14, 21, 28 listopada, 5 grudnia 2022

Kwestia cielesności i płciowości stanowi obecnie jeden z kluczowych współczesnych dyskursów, w którym ścierają się różnorodne koncepcje człowieka i odmienne systemy wartości. Jedni chcą przedefiniować cielesność i seksualność człowieka, uznając je za konstrukty kulturowe. Inni szukają oparcia w koncepcji natury ludzkiej i koncepcji człowieka wywodzących się z myśli greckiej i chrześcijańskiej.

Zapraszamy na cykl 5 spotkań prezentujących teologię ciała Jana Pawła II na podstawie tekstów źródłowych w odniesieniu do współczesnych problemów w rozumieniu cielesności i płciowości człowieka.

Prowadzący:

dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. UKSW – teolog kultury, wykładowca akademicki, ekspert od nauczania Jana Pawła II;

dr Bartosz Wieczorek – filozof, etyk, wykładowca akademicki, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.