Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kurs na przyszłość – warsztaty

Nasi stypendyści biorą udział  w autorskich programach edukacyjnych, które są przestrzenią do rozwoju i realizacji własnych pomysłów.  Zaangażowanie w działania pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

W ramach programu Kurs na przyszłość stypendyści będą odkrywać jak wpływa na ich rozwój angażowanie się w różne formy aktywności społecznej. Punktem wyjścia do poszukiwań przez swojego miejsca w świecie będzie indywidualne zdefiniowane wartości, którymi kierują się uczestnicy oraz potrzeby, których realizacja jest dla nich kluczowa.

Dzisiejsze warsztaty poświęcone będą rozwijaniu talentów. Stypendyści poznają narzędzie o odkrywania talentów – test Gallupa.

Więcej informacji: https://www.centrumjp2.pl/kurs-na-przyszlosc/